Vill du bidra till kunskaperna om hur det är att leva med WED/RLS?

WED-Förbundets internationella samarbeten ger oss tillgång till de senaste rönen och även möjligheter att bidra till kunskapsutvecklingen.

Publicerad

Här är en engelskspråkig enkät du kan bidra till:

Hur påverkar pandemin vården?
EFNA är en europeisk organisation för neurologi. Deras enkät handlar om hur vården för neurologiskt sjuka påverkas av pandemin. WED/RLS är en av de berörda sjukdomarna. Enkäten finns på flera språk, men inte på svenska. Det beräknas ta cirka 10 minuter att svara.
Mer information finns här (länk) Sista svarsdag är 20 november.

Gå direkt till undersökningen (länk)

Text: WED-förbundet