Snart är det dags för Riksmötet som kommer att ske i Jönköping den 12 mars. Det betyder att valberedningen har påbörjat sitt arbete. Ambitionen är som alltid att till Riksmötet föreslå en styrelse där hela landet finns representerat samt alla kön och åldrar.
Det är också dags för de regionala föreningarnas årsmöten. Där behövs också medlemmar som kan göra ett bra arbete.
Vi tar tacksamt emot alla förslag på ledamöter. Får vi förslag på ledamöter till en regional styrelse för vi dessa vidare till respektive förening.
Extra välkommna till förbundsstyrelsen är personer med kunskap om och intresse för administration av hemsidan, Facebook samt Vi Nattvandrare.
E-posta dina nomineringar till valberedningen senast sista februari. Motivera gärna varför du tycker personen skulle bli en bra ledamot. Föreslå gärna dig själv! All information behandlas med diskretion. Vill du hellre ringa kan du lämna ditt förslag på 08-219620.
Har du frågor kontakta gärna någon i styrelsen, se kontaktuppgifter på sidan 2 i Vi Nattvandrare eller oss i valberedningen.
Kerstin Thuresson kerstin.thuresson@wedforbundet.se

Vad innebär det att sitta i styrelsen?

En styrelse, för hela förbundet eller en regional, träffas några få gånger under året. Förbundsstyrelsen brukar träffas 4-5 ggr/år i Stockholm en tisdag i ABF-huset på Sveavägen. Mellan mötena kan någon av ledamöterna ha ett projekt som denne driver, men för det mesta är det mycket lite arbete mellan mötena.
Att sitta i en WED-styrelse är för det mesta mycket trevligt. Man får chansen att bidra till utvecklingen av WED-Förbundet, göra ett meningsfullt arbete, umgås med de andra ledamöterna och träffa andra medlemmar på ett nytt sätt.

WED-Förbundet står självklart för alla utgifter för resor, hotell mm.