Guldmyran får den person som verkar för kulturen samt sprider information om WED/RLS i förbundets region RLS Dalarna Norra. Kontakta RLS  Dalarna Norra om du känner någon som du vill nominera till Guldmyra? Mottagaren behöver inte vara drabbad av WED/RLS.

Guldmyran är ett diplom som skapades när RLS Dalarna Norra bildades 2010-06-15 och tilldelas  ”någon” för en kulturell insats såsom sång, musik, skrivande i alla former (poesi m.m.) och målande samt verkar för att information om WED/RLS sprids.

Nominera till Guldmyran

Känner du någon som gör en kulturell insats samt verkar för att sprida kunskap om WED/RLS? Skicka då in en nominering senast den 2014-03-06 till RLS Dalarna Norras ordförande Gunlaug Ernerdahl, tel: 0250-37371 eller e-post: gunlaug.ernerdahl@wedforbundet.se.

Guldmyra 2012

Eva Lundqvist i Dalarnas författarförbundet tog emot diplomet 2013.

Guldmyran har hittills delats ut tre gånger:

  • 2011 till Göran Melesjö, som har skrivit en del texter i Vi Nattvandrare.
  • 2012 fick Christina Börjesson diplomet, då hon också har haft en del texter publicerade i Vi Nattvandrare samt dikter i lokalpressen.
  • 2013 var det Dalarnas Författarförbund, som var mottagare av Guldmyran.