Varför delade tabletter?

Många får överdoseringsproblem av pramipexol, trots att dosen ligger väl under maxrekommendationen i FASS. Vi har skrivit till läkemedelsföretagen och frågat.

Publicerad

Vi har skrivit till de tre läkemedelsföretag som i Sverige anger WED/RLS som indikation för sina läkemedel med pramipexol: Boehringer Ingelheim AB (Sifrol® och Mirapexin), Krka Sverige AB (Oprymea®) samt Orion Pharma AB (Pramipexol Aurobindo).

Så här har vi skrivit:

Vår erfarenhet är att pramipexol ofta fungerar bra, även vid långvarig användning. Men det som kallas augmentation uppstår tyvärr lätt när dosen blir för hög. Många kontaktar oss med svåra besvär som kan avhjälpas genom dossänkning, trots att deras doser redan ligger väl under maxrekommendationerna i FASS. Problemen med augmentation diskuteras också intensivt i det internationella forskarsamhället.

Vår erfarenhet är att det kan vara bra att dela upp dygnsdosen i deldoser, där den svagaste tillgängliga tabletten delas i halvor eller rent av fjärdedelar.

Vi undrar därför både över era dosrekommendationer och över styrkan på de tillgängliga tabletterna.
• Anser ni att era dosrekommendationer för användning vid RLS är i linje med den senaste kunskapen?
• Är ni beredda att tillhandahålla en tablett med lägre styrka, så att man slipper dela den?

Kopior har sänts till Läkemedelsverket och tidningen Dagens Medicin.

Nu väntar vi på svar!

Text: WED-Förbundet