Sören Hallberg tf. ordförande, tack Rose-Marie!

Publicerad

Sören Hallberg har gått in som tillförordnad ordförande fram till kommande riksmöte i mars 2018. Detta på grund av att Rose-Marie Olsson måste sluta på grund av sjukdom. Rose-Marie gjorde ett fantastiskt bra arbete för WED-Förbundet, och vi saknar henne.

Text: WED-förbundet