Symtom

Diagnosen ställs med utgångspunkt från fem kriterier, som alla ska vara uppfyllda:

 

1.Tvång att röra sig på grund av obehagskänslor.

2.Tvånget att röra sig börjar eller förvärras vid vila eller inaktivitet.

3.Tvånget att röra sig lindras delvis eller totalt genom rörelser.

4.Tvånget att röra sig är större på kvällen och natten än under dagen.

5.Rörelsetvånget och obehagskänslorna kan inte enbart förklaras med andra omständigheter som till exempel kramp i benen, obekväm ställning, svullna ben, ledinflammation eller läkemedelsbiverkan.