Möt styrelsen

På Riksmötet och det efterföljande konstituerande styrelsemötet i mars 2020 valdes följande styrelse:

Publicerad

Ordförande: Sören Berg, soren.c.berg@gmail.com

Vice ordförande: Sören Hallberg, soren.hallberg@wedforbundet.se

Kassör: Sten Sevborn, stensevborn@telia.com

Sekreterare: Gunnel Färm, gunnel.farm@gmail.com

Ledamot: Olle Jonsson, o.jonsson@telia.com

Ledamot: Susanne Lekvall, susannelekvall@gmail.com

Suppleant: Emma Jakobsson, emma.am.jakobsson@gmail.com

Text: Sören Berg