Samlad kunskap om WED– för dig och din läkare

Läkarbrevet och Basfaktadokumentet.

Publicerad

Här finner du länkar till två dokument som ger en samlad medicinsk bild.

Läkarbrevet är skrivet av Kurt Hedlund, pensionerad allmänläkare med egen erfarenhet av WED/RLS och även medlem i WED-Förbundet. På mindre än två sidor sammanfattar han grundläggande råd till läkarkollegor som möter patienter med besvär som kan bero på WED/RLS. Länk tillläkarbrevet (ett brev att ta med till din läkare).

Basfaktadokumentet ger en mer utförlig bild med tydliga vetenskapliga referenser. På fyra sidor sammanfattas kunskaper som räcker för att hantera de flesta fall av WED/RLS. Länk till Basfaktadokumentet (Kunskapsstöd och basfakta).

Text: WED-förbundet