Ring för råd

Våra råd bygger på erfarenhet och kan inte ersätta en allsidig medicinsk bedömning. Medicinsk behandling ska alltid bygga på läkares bedömning i varje enskilt fall.

Publicerad

Sten Sevborn
0411–52 14 57

Sören Hallberg
070–474 64 57

Gunnel Färm
070–643 00 18

Text: Sören Berg