Riksmötet blev digitalt

På grund av Coronaviruset har myndigheterna stoppat sammankomster med över 500 deltagare. Man avråder också från "onödiga" resor och sammankomster. Styrelsen har därför beslutat att årets Riksmöte den 22 mars hålls med hjälp av e-post och telefon. Vi skjuter frågestunden med Jan Ulfberg till framtiden då läget är bättre.

Publicerad

Här nedan hittar du alla möteshandlingar. Titta igenom dem, särskilt kommentarerna till dagordningen.

Var med och rösta så här:  Du kan delta i besluten per e-post eller SMS genom att rösta JA, NEJ eller på annan person, beroende på vad punkten på dagordningen handlar om.

Svara till: soren.hallberg@wedforbundet.se eller SMS till 070-47 46 457.

Du svarar till exempel så här: Punkt 1: Ja. Punkt 2 ja, och så vidare. På punkt 4 vill vi gärna ha ett eller två namn.

Skulle du till exempel inte gilla styrelsens förslag på mötesordförande, medlemsavgift eller något annat svarar du Nej plus ditt eget förslag. Punkt 9 är särskilt viktig av formella skäl. Svarar du Nej där behövs en tydlig motivering. Skulle du tycka att styrelsens förslag är OK på alla punkter samt att du inte har några egna förslag kan du skicka oss ett meddelande ”Ja på alla punkter”.

Eventuella frågor och särskilda förslag behöver jag få senast torsdag 19 mars, helst per e-post, men telefon 070-47 46 457 går också. Under mötestiden 22 mars kl 14:30 – 16:00 kommer jag också att vara tillgänglig per telefon. Dina svar kan du skicka när som helst fram till 22 mars klockan 16:00. Svar efter denna tidpunkt blir ogiltiga.

Viktigt! Underteckna med ditt namn plus postnummer och ort.

Vi skjuter frågestunden med Jan Ulfberg till framtiden då läget är bättre. Mejla gärna dina frågor till mig så vidarebefordrar jag dem till docent Ulfberg och ser till att du snarast får svar.

Med vänlig hälsning

Sören Hallberg, rbundsordförande, WED-Förbundet

Bilagor

  1. Dagordning vid digitalt Riksmöte
  2. Kommentar till Dagordningen
  3. Verksamhetsberättelse 2019
  4. Årsredovisning
  5. Revisionsberättelse
  6. Val till styrelse 2020
Text: Wedförbundet