Riksmöte i mars

Nu kan du lösa möteshandlingarna

Publicerad

Riksmötet är förbundets högsta beslutande organ, och det finns flera viktiga frågor på agendan:

FRÅGORNA

RLS-Förbundet?

Styrelsen föreslår namnbyte till RLS-Förbundet. Det innebär återgång till förbundets ursprungliga namn. Det förra namnbytet, till WED-Förbundet, skedde när man trodde att WED skulle bli det nya internationellt etablerade namnet på vår sjukdom. Men så blev det inte. Även i USA bytte patientföreningen till WED, men det fick aldrig fullt genomslag, och i USA bytte man tillbaka. Styrelsens förslag syftar till att vi ska återgå till ett namn som förhoppningsvis är lättare att förstå och ligger i linje med andra länder. Men WED är fortfarande ett alternativt namn på vår sjukdom och även om förbundet byter namn så kan WED fortsätta att bli kvar i vissa sammanhang.

Nya stadgar

Styrelsen föreslår också nya stadgar. Bakgrunden är att de nuvarande stadgarna på flera punkter är otydliga och onödigt komplicerade. Styrelsen förslag syftar till ökad tydlighet och viss förenkling, men inte till någon förändring av inriktningen.

Ny styrelse

Val av styrelse är alltid en viktig fråga. Antalet styrelseledamöter är flexibelt och det finns plats för nya krafter.

FORMEN

Nästa år hoppas vi kunna genomföra Riksmötet med vanlig närvaro, i kombination med ett föredrag eller något annat intressant. Men på grund av pandemin måste vi för andra gången hålla mötet digitalt. Här är hållpunkterna:

Förberedelser

Röstningen

  • 12 mars kommer röstningsunderlaget att finnas på förbundets hemsida.
    Då kommer det kompletta röstningsunderlaget att vara på plats, inklusive eventuella kommentarer som medlemmar velat lägga upp. Då kan du också börja rösta genom att sända e-post med ja eller nej till förslagen.
  • 18 mars är sista dag att sända in sin röst.

Om du inte vill ge någon särskild kommentar, räcker det att kolla underlaget och sända din röst någon gång mellan 12 och 18 mars. Och naturligtvis är hela deltagandet frivilligt.

Även stödmedlemmar kan lämna förslag och synpunkter, men bara fullmedlemmar har rösträtt.

Hör gärna av dig till någon styrelseledamot med frågor, synpunkter eller förslag!

Text: WED-Förbundet