RASTLÖS, vår tidning

RASTLÖS är WED-Förbundets tidning. Berättelser och fakta för dig som lider av WED/RLS och för alla andra som är intresserade av vår sjukdom.

Publicerad

RASTLÖS är WED-Förbundets tidning som utkommer fyra gånger per år. Tidningen sänds till WED-Förbundets medlemmar. Om du inte är medlem, kan du beställa ett lösnummer för 50 kr, inklusive porto. Äldre nummer kan läsas här på hemsidan.

Ladda ned och läs gamla nummer nedan.

RASTLÖS ersatte i mars 2020 förbundets tidigare medlemstidning ”Vi nattvandrare”. RASTLÖS är fortfarande en medlemstidning, men vi har  höjt ambitionsnivån. Tidningen ska förmedla både personliga berättelser och användbara fakta i en lättillgänglig form. Våra medlemmar är den viktigaste målgruppen, men vi hoppas att den också når andra intresserade och lockar nya medlemmar. Kontakta oss gärna med synpunkter och tips! Som styrelsemedlem kan man beställa utsändning av gratis provexemplar. Sprid den gärna!

 

Äldre nummer av medlemstidningen

Rastlös nr. 3 2020

Rastlös nr. 2 2020

Rastlös nr. 1 2020

 

Text: WED-Förbundet