Protokoll från riksmötet 12 mars 2019

Publicerad

I mars var det Riksmöte i Jönköping. Förslag till verksamhetsplan och budgetram för 2019 presenterades och förslag om lägre medlemsavgift diskuterades. Läs hela protokollet här.

Text: WED-förbundet