WED/RLS-forskning

Det finns både europeiska och världsomspännande organisationer, som forskar inom WED/RLS.

Mer om organisationernas forskning och resultat hittar du på deras webbsidor:

  • EURLSSG – www.eurlssg.org – European Restless Legs Syndrome Study Group är en sammanslutning av forskare och kliniker som är verksamma i Europa och specialiserade på WED/RLS. Naturligtvis finns täta kontakter med andra intresseorganisationer.
  • ESRS – www.esrs.eu – European Sleep Research Society
  • WASM – www.wasmonline.org – World Association of Sleep Medicine
  • IRLSSG – www.irlssg.org – International Restless Legs Syndrome Study Group är en internationell sammanslutning av forskare och kliniker som 1995 ställde upp de första kriterierna för sjukdomen WED/RLS och reviderade dem 2002. IRLSSG är den internationella motsvarigheten till  EURLSSG och mellan vilka det sker ett tätt samarbeta med.
    IRLSSG

 

Mer information om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.