WED/RLS-forskning

Det finns både europeiska och världsomspännande organisationer, som forskar inom WED/RLS.

Mer om organisationernas forskning och resultat hittar du på deras webbsidor:

  • EURLSSG – www.eurlssg.org – European Restless Legs Syndrome Study Group är en sammanslutning av forskare och kliniker som är verksamma i Europa och specialiserade på WED/RLS. Naturligtvis finns täta kontakter med andra intresseorganisationer.
  • ESRS – www.esrs.eu – European Sleep Research Society
  • WASM – www.wasmonline.org – World Association of Sleep Medicine
  • IRLSSG – www.irlssg.org – International Restless Legs Syndrome Study Group är en internationell sammanslutning av forskare och kliniker som 1995 ställde upp de första kriterierna för sjukdomen WED/RLS och reviderade dem 2002. IRLSSG är den internationella motsvarigheten till  EURLSSG och mellan vilka det sker ett tätt samarbeta med.
    IRLSSG

 

Mer information om WED/RLS:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida