WED-Förbundets styrelse

Sören Hallberg

Sören Hallberg

Ordförande

Tel: 070-47 46 457
E-post till Sören Hallberg

Sten Sevborn

Sten Sevborn

Kassör, medlems- och medicinfrågor

Sören Berg

Sören Berg

Vice ordförande

Roger Johansson

Roger Johansson

Sekreterare

Gunnel Färm

Gunnel Färm

Ledamot

Lars-Erik Svensson

Lars-Erik Svensson

Ledamot

Olle Jonsson

Olle Jonsson

Ledamot

Kerstin Thuresson

Kerstin Thuresson

Ersättare

Susanne Lekvall

Susanne Lekvall

Ersättare