WED-Förbundets styrelse

WED-Förbundets styrelse består av sex ledamöter och tre suppleanter.
Styrelsen arbetar främst med att sprida information om den neurologiska sjukdomen WED/RLS.

Styrelsen har vissa uppdrag som ska genomföras under ett verksamhetsår, som att t.ex.:

  • sammanträda minst fyra gånger per år
  • bevaka föreningens intressen och ansvara för dess verksamhet
  • verkställa de av förbundet fattade besluten
  • förvalta förbundets tillgångar och föra dess räkenskaper
  • hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

Styrelse

Sören Hallberg Sten Sevborn
Sören Hallberg
Ordförande
Tel: 070-474 64 57
E-post till Sören Hallberg
Sten Sevborn
KassörMedlems- och medicinfrågor
E-post till Sten Sevborn
Roger Johansson
Vice ordförande och sekreterare
E-post till Roger Johansson
Gunnel Färm
Ledamot
E-post till Gunnel Färm
Lars-Erik Svensson
Ledamot
E-post till Lars-Erik Svensson
Lina Hallberg
Ersättare
E-post till Lina Hallberg
Susanne Lekvall
Ersättare
E-post till Susanne Lekvall
Regionföreningar

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.