WED-Förbundets styrelse

WED-Förbundets styrelse består av sex ledamöter och tre suppleanter.
Styrelsen arbetar främst med att sprida information om den neurologiska sjukdomen WED/RLS.

Styrelsen har vissa uppdrag som ska genomföras under ett verksamhetsår, som att t.ex.:

  • sammanträda minst fyra gånger per år
  • bevaka föreningens intressen och ansvara för dess verksamhet
  • verkställa de av förbundet fattade besluten
  • förvalta förbundets tillgångar och föra dess räkenskaper
  • hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

Styrelse

 

Sören Hallberg Sten Sevborn
Sören Hallberg
Ordförande
Tel: 070-474 64 57
E-post till Sören Hallberg
Sten Sevborn
Kassör, medlems- och medicinfrågor
E-post till Sten Sevborn
Sören Berg
Vice ordförande 
E-post till Sören Berg
Roger Johansson
Sekreterare 
E-post till Roger Johansson
Gunnel Färm
Ledamot
E-post till Gunnel Färm
Lars-Erik Svensson
Ledamot
E-post till Lars-Erik Svensson
Kerstin Thuresson
Ersättare
E-post till Kerstin Thuresson
Susanne Lekvall
Ersättare
E-post till Susanne Lekvall
Regionföreningar

WED-Förbundets styrelse består av sex ledamöter och tre suppleanter.
Styrelsen arbetar främst med att sprida information om den neurologiska sjukdomen WED/RLS.

Styrelsen har vissa uppdrag som ska genomföras under ett verksamhetsår, som att t.ex.:

  • sammanträda minst fyra gånger per år
  • bevaka föreningens intressen och ansvara för dess verksamhet
  • verkställa de av förbundet fattade besluten
  • förvalta förbundets tillgångar och föra dess räkenskaper
  • hålla medlemmarna informerade om verksamheten.

Styrelse

Sören Hallberg Sten Sevborn
Sören Hallberg
Ordförande
Tel: 070-474 64 57
E-post till Sören Hallberg
Sten Sevborn
Kassör, medlems- och medicinfrågor
E-post till Sten Sevborn
Sören Berg
Vice ordförande 
E-post till Sören Berg
Roger Johansson
Sekreterare 
E-post till Roger Johansson
Gunnel Färm
Ledamot
E-post till Gunnel Färm
Lars-Erik Svensson
Ledamot
E-post till Lars-Erik Svensson
Kerstin Thuresson
Ersättare
E-post till Kerstin Thuresson
Susanne Lekvall
Ersättare
E-post till Susanne Lekvall
Regionföreningar

Tel: 070-47 46 457