WED-Förbundets riksmöte och stadgar

WED-Förbundets stadgar, dagordningar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser, från de senaste fem åren, kan du här ladda hem i pdf-format.

Riksmöte 2017

WED-Förbundets riksmöte ägde rum söndagen den 19 mars i Linköping.

Stadgar

WED-Förbundet är en ideell förening för Willis-Ekbom/Restless Legs i Sverige och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Mer om förbundet och dess målsättningar, hur medlemskapet sköts och vad styrelsen ska göra kan du läsa om i stadgarna:

Dagordning

Dessa dagordningar har används – och kommer att användas – vid förbundets riksmöten:

Verksamhetsberättelser

Varje år skrivs en verksamhetsberättelse om vad förbundet har gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen läggs alltid ut i Vi Nattvandrare i samband med årsmöteskallelsen samt på denna webbsida:

Riksmötesprotokoll

Riksmötet äger rum under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Riksmöteshandlingarna läggs ut på denna webbsida från februari och finns även publicerad i tidningen Vi Nattvandrare.

Efter riksmötet publiceras protokollet i Vi Nattvandrare samt läggs ut på denna webbsida.

Mer om förbundets riksmöte kan du läsa om i stadgar.

 

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.