Ordförklaringar

Ordförklaringar kan behövas för att förstå vad som menas när man läser våra webbsidor eller gör ett läkarbesök. Här nere har vi därför skrivit lite korta förklaringar på några av dem.

På vår webbsida återkommer med jämna mellanrum många ord som används mest inom sjukvården. Vissa kanske man inte tidigare har hört talas om eller kanske hört, men inte riktigt förstått. Nedan har vi därför lagt förklaringarna i alfabetiska ordning och med korta texter försökt förklara dem.

Ordförklaringar i alfabetisk ordning

 • Centrala NervSystemet (CNS)
  – består av hjärnan och ryggmärgen, som tar emot information från det övriganervsystemet ute i kroppen. CNS tolkar informationen och skickar sedan tillbaka nya signaler på hur kroppen ska reagera.
 • Derivat
  – är något som är bildat eller härlett ur något annat, som t ex Morfinderivat, där kemiska substanser är härledda ur morfin.
 • Dopamin
  – ett ämne som skickar signaler mellan nervcellerna i det centrala nervsystemet
 • Dopaminerga
  – nervceller som signalerar med hjälp av dopamin kallas dopaminerga

  Dopaminerga nervsystemet - ordförklaringar

  Dopaminerga nervsystemet

 • Dysestesier
  – sveda, värk eller tryckkänsla runt kroppen.
 • Ergota
  – ergota dopaminagonister (Cabaser och Pravidel) är gjorda med de icke vattenlösliga alkoloiderna som härstammar från växten mjöldryga. Alkaloider är gifter som tex atropin, kurare, nikotin, stryknin etc. Dessa läkemedel har många gånger mycket bra effekt på RLS, men även betydande biverkningar.
 • Ferinject
  – är en järninjektion, som WED/RLS-drabbade, vars järnvärde är under 50 µg/l, troligtvis bör ta. Är järnvärdet mellan 50-75 µg/l kan det förmodligen räcka med järntabletter plus C-vitamin (vitaminet för att järnet ska tas upp lättare av kroppen).
 • Inhibitor
  – ett ämne som hämmar/försenar den egentliga substansen (ämnet) från att börja verka direkt efter intagandet av läkemedlet.
 • Litium
  – en alkalimetall som bland annat används i mediciner mot bipolär sjukdom (psykisk sjukdom)
 • Neurotransmittor (signalsubstans)
  – en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet.
 • Non-ergota
  – de nyare dopaminagonister, Sifrol, Adartrel och Neupro, har inte den giftighet, som de äldre dopaminagonisterna med ergota har.
 • Parestesier
  – smärtor som kan kännas som: domningar, stickningar, skakningar, bränningar, tryckkänslor, beröringskänslighet, värk, spänning, dunkande, huggande, utstrålande, gnagande eller pirrande.
 • PLMS – Periodic Limb Movements in Sleep
  – periodiska benrörelser i sömnen, som kan försämra sömnkvaliteten och störa sängkamraten
 • Presynaptiskt neuron
  – en nervcell, som ligger innan synapsen och som skickar iväg ämnen (t.ex. dopamin) till – och återupptar dem från – det presynaptiska neuronet
 • Polyneuropati (poly – många, neuro – nerver, patheia – lidande smärtor)
  –  en inflammatorisk process i vissa nervers yttre ändar.
 • Postsynaptiskt neuron
  – en nervcell, som har flera receptorer, sinnesceller, till hjälp för att kunna ta emot ämnen som skickas från den presynaptiska nervcellen.
 • Prevalens
  förekomst
 • Receptor
  – mottagande sinnescell
 • Retardform
  -ett depotläkemedel, som ser till att det aktiva ämnet långsamt kommer ut i kroppen.
 • Signalsubstans (neurotransmittor)
  – en molekyl som skickar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. Vanliga signalsubstanser är adrenalin och dopamin.
 • Substans
  – ett annat ord för ämne.
 • Synaps
  – mellanrum mellan hjärncellerna
 • Vesiklar
  – små blåsor i hjärncellen (neuronet) där dopaminet lagras.
 • WED
  – Willies-Ekbom Disease (disease = sjukdom på engelska)

Är det någon/några ordförklaringar du saknar? Maila till info@wedforbundet.se.

 

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida