Informationsmöten om WED/RLS

Informationsmöten om Willis-Ekbom Disease, WED, även kallad Restless Legs Syndrom, RLS, brukar WED-Förbundet och regionföreningarna arrangera varje år i olika delar i landet. 

Informationsmöten under 2017

Under 2017 genomfördes drygt 10 informationsmöten runt om i landet t.ex. i Jönköping, Umeå, Växjö, Linköping, Uppsala och Enköping. Den 23 september genomfördes som varje år WED-dagen.

Informationsmöten under 2016

Det var många som kom och lyssnade på information om sjukdomen WED/RLS. Under hela 2016 genomfördes tolv informationsmöten varav de flesta arrangerades i dagarna runt WED-dagen den 23 september. Mötena kunde du besöka på många olika orter i landet, t.ex. Borås, Jönköping, Gävle, Kristianstad, Kalmar, Simrishamn, Malmö, Uddevalla, Falun…

Du kan själv läs mer om sjukdomen under Fakta om WED/RLS.

 

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida