Din åsikt är viktig

Din åsikt är viktig! Skriv ner vad du tycker!
OBS! Dina svar är anonyma.

Vad tycker du att WED-Förbundet ska göra?
Både för allmänhet och medlemmar.

Saknar du något på WED-Förbundets webbsida?
Om ja, vad?

Hur fick du kännedom om WED-Förbundet?

Läkaren
WED-medlem
Granne/Vän/Bekant
Släkting
Tidning
TV
Internet
Facebook

Annat sätt:

Är det något annat du vill framföra?
Om ja, vad?