Om oss och våra mål

WED-Förbundet är ett allmännyttigt ideellt drabbad- och anhörigförbund, som bildades i Stockholm mars 2000. Organisationen består av en styrelse och regionföreningar.

WED-logga-liten

Förbundet är opolitiskt och religiöst obundet och alla inom förbundet arbetar ideellt med att bl.a. informera läkare och vårdpersonal samt arrangera informationsmöten för allmänheten. WED-Förbundet samarbetar med docent Jan Ulfberg.

Mål

WED-Förbundets mål är att:

 • sprida kunskap och öka befintlig kunskap om WED/RLS hos drabbade och anhöriga
 • sprida kunskap hos läkare och vårdpersonal, för att de snabbt ska kunna diagnostisera patienterna med WED/RLS och sätta in adekvat behandling
 • informera myndigheter och bidra till forskning och utveckling runt WED/RLS
 • uppnå en bättre förståelse för de drabbade
 • underlätta en snabb och enkel diagnos
 • få tillgång till effektiv behandling
 • nästan alla WED/RLS-drabbade ska återfå en hög livskvalitet och fungera optimalt i samhället.

Samhället är den stora vinnaren genom att resurser inom sjukvården kan utnyttjas mer effektivt!

Vad gör vi?

 • Bevakar den senaste forskningen inom WED/RLS.
 • Informerar sjukvården om sjukdomen.
 • Utbildar informatörer och organiserar möten.
 • Arbetar med att göra WED/RLS mer känt.

Verksamhetsplanen 2017

Det här vill vi göra under 2017:

 • Sprida information om sjukdomen och förbundet i sociala medier
 • Hålla informationsmöten för allmänheten
 • Framta och publicera en informationsfilm om vår sjukdom
 • Stötta förbundets lokal- och regionföreningar
 • Arrangera två förenings- och informatörsträffar
 • Fortsätta utbilda informatörer
 • Se till att vår WED-broschyr ligger ute på ca 500 vårdcentraler i landet under Doktorn.coms omsorg
 • Skapa kontakta med Sveriges läkarutbildningar
 • Delta i konferenser om sjukvård arrangerade av till exempel Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
 • Delta som representant i Läkemedelsverkets Patient och konsumentråd
 • Intensifiera (information) utbildning av sjukvårdspersonal
 • Samarbete med internationella forsknings-organisationer samt europeiska patientorganisationer

Organisationen

WED-Förbundet består av en styrelse och regionföreningar runt om i landet.

Styrelsen består av:

 • en ordförande
 • en viceordförande
 • en sekreterare
 • en kassör
 • två ledamöter
 • tre suppleanter

Regionföreningarna får cirka 70 % av medlemsavgifterna för att inom sina områden arrangera t.ex. intressanta föredrag, utbildningar, studiebesök, studiecirklar och konsultationer med WED/RLS-kunniga läkare.

 

Mer om oss:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida