Om oss och våra mål

WED-Förbundet är ett allmännyttigt ideellt drabbad- och anhörigförbund, som bildades i Stockholm mars 2000. Organisationen består av en styrelse och regionföreningar.

WED-logga-liten

Förbundet är opolitiskt och religiöst obundet och alla inom förbundet arbetar ideellt med att bl.a. informera läkare och vårdpersonal samt arrangera informationsmöten för allmänheten.

Mål

WED-Förbundets mål är att:

 • sprida kunskap och öka befintlig kunskap om WED/RLS hos drabbade och anhöriga
 • sprida kunskap hos läkare och vårdpersonal, för att de snabbt ska kunna diagnostisera patienterna med WED/RLS och sätta in adekvat behandling
 • informera myndigheter och bidra till forskning och utveckling runt WED/RLS
 • uppnå en bättre förståelse för de drabbade
 • underlätta en snabb och enkel diagnos
 • få tillgång till effektiv behandling
 • nästan alla WED/RLS-drabbade ska återfå en hög livskvalitet och fungera optimalt i samhället.

Samhället är den stora vinnaren genom att resurser inom sjukvården kan utnyttjas mer effektivt!

Vad gör vi?

 • Bevakar den senaste forskningen inom WED/RLS.
 • Informerar sjukvården om sjukdomen.
 • Utbildar informatörer och organiserar möten.
 • Arbetar med att göra WED/RLS mer känt.