Vi har en ny förening, WED Värmland, med säte i Karlstad. Den bildades i oktober under ett medlemsmöte. Ordförande är Britt Ågren som till vardags är IV-sköterska på Karlstads sjukhus.
Dagen efter hade vi ett lyckat informationsmöte för allmänheten med 100 deltagare. På mötet fick vi 10 nya medlemmar.