Lyrica (pregabalin) har blivit klassad som narkotiskt preparat. (Inte Neurontin (gabapentin)  som tidigare angett.)
De är inte godkända för behandling av WED/RLS, men det finns studier som visar att de är lika effektiva som dopaminagonister (t.ex. Sifrol, Adartrel, Neupro). De används också ofta enbart eller tillsammans med dopaminagonister då dessa inte räcker till i svårare fall.
Inom forskargrupperna IRLSSG och EURLSSG diskuteras sedan en tid att ersätta dopaminagonister med någon av Lyrica eller Neurontin, därför att man inte får augmentation av dem.