Länkar till mer information om WED

Länkar till mer information om WED

WED förbundets folder om sjukdomen WED/ RLS

Länkar till mer information om WED, bra att ha vid kontakt med läkare:

  • Internetmedicin skrivs av och för läkare. Överläkare Romana Stehlik har skrivit om WED/RLS. Här finns bl.a. rekommendationer om IV-järn vid Ferritinvärden under 75µg/l. Påpekar att patienter med kliniskt signifikant RLS/WED har lägre livskvalitet än patienter med typ-2 diabetes eller klinisk depression samt att det hos patienter med svår RLS/WED finns ökad suicidrisk.
  • Tidskriften Neurologi i Sverige, en artikel från maj 2018, författad av WED-Förbundets medicinske expert Sten Sevborn, WED/RLS-experten docent Jan Ulfberg samt Neurolog Lena Leissner. Den behandlar augmentation eller överdoseringssymtom som man kan visa läkaren: ”Augmentation, en tickande bomb i behandlingen av RLS/WED?”
  • Hög frekvens av WED/RLS bland befolkningen som lever på höga höjder i Himalaya visar att det kan ligga syresättningsproblem bakom sjukdomen. Forskningsrapport från bl.a. docent Jan Ulfberg.