Föreningshuset som sköter vårt medlemsregister kommer nu att utvidga samarbetet med oss och svara på vårt telefonnummer samt svara på frågor om föreningen, medlemskap mm. Även lagra och skicka informationsmaterial, skicka ”välkomstpaket”, svara på e-post mm.