Hälsa för dig - eHälsomyndighetens digitala hälsokonto

Klicka på bilden, så kommer du till enkäten och kan svara på frågorna. Tack för din hjälp!

eHälsomyndigheten, i samarbete med Nerve, gör en undersökning för att få djupare förståelse kring behoven av digitala hälsotjänster. Insikterna kan påverka vilka tjänster som kommer finnas i Hälsa för mig, ett personligt hälsokonto, som öppnas under 2017.

Du kan hjälpa till att göra samhällets digitala hälsokonto så bra som möjligt genom att svara på en enkät. Du kommer till den genom att klicka på följande länk: Hälsa för mig 2.0

Fakta

eHälsomyndigheten arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av deras viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. De ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen.

WED-Förbundet ser därför gärna att den som vill och kan svarar på enkäten.

Skriver du dessutom din mejladress i slutet av enkäten, så återkommer eHälsomyndigheten/Nerve med resultatet när det är sammanställt.

Var med och utforma framtidens digitala hälsokonto!