Erfarenheter värda att studera

Växter som kanske hjälper. Erfarenheter värda att studera vetenskapligt.

Publicerad

Över hela världen prövar människor som lider av WED/RLS olika ”knep” eller ”huskurer” för att lindra besvären. Kunskap växer genom experimenterande, och att något inte är vetenskapligt bevisat effektivt behöver inte betyda att det inte är effektivt. Men det kan också visa sig att det enbart handlar om placeboeffekter eller i värsta fall till och med ger skadliga sidoeffekter.

På konferensen berättade doktor Sigrid von Manitius från kantonsjukhuset St Gallen i Schweiz att många av hennes patienter verkar bli hjälpta av växtextrakt från  Bryophyllium pinnatum. Hon var tydlig med att det inte ännu gjorts några vetenskapliga studier och det ännu inte går att dra några säkra slutsatser. Men hon tyckte att iakttagelserna är så intressanta att de förtjänar seriös undersökning.

Enligt Wikipedia kallas Bryophyllium pinnatum även Goethe plant.

Text: Sören Berg