Symtombeskrivningar på WED/RLS

Symtombeskrivningar kan bl.a. vara allvarliga sömnstörningar, värk i smalbenen och PLMS. Patienten kan också känna ett tvång att röra ben och/eller armar, då en rörelse lindrar eller helt tar bort symtomen.

För att snabbt kunna diagnostisera och ge en WED/RLS-patient en bra behandling ger vi på denna sida några symtombeskrivningar som är mycket vanliga hos WED/RLS-patienter:

 • Grava sömnstörningar, kanske den utlösande faktorn till att patienten söker medicinsk hjälp.
 • Initialt har WED/RLS-patienten oftast symtom i ett eller båda smalbenen. Med tiden kan symtomen även finnas i låren, armarna och fötterna.
 • WED/RLS-patienter finns i alla åldrar – från barn till pensionärer.
 • Svårare symtom på kvällen och natten än på övriga tider. Det kan emellertid finnas patienter som har symtom dygnet runt.
 • Symtomen kommer eller förvärras vid vila och inaktivitet.
 • Rörelse och aktivitet lindrar eller tar bort symtomen.
 • Symtombeskrivningar enligt nedanstående punktlista:
 • Bränningar
 • Coca-Cola i venerna
 • Domningar
 • Dragningar
 • Elektrisk ström
 • Hettningar
 • Hugg
 • Klåda
 • Kramper
 • Krypningar
 • Maskar under skinnet
 • Pirrningar
 • Rastlöshet
 • Rinnande vatten
 • Smärta
 • Sprittningar
 • Stickningar
 • Svidningar
 • Värk
 • PLMS, Periodic Limb Movements in Sleep, periodiska benrörelser i sömnen – som i sig ökar på sömnstörningen har de flesta WED/RLS-patienterna också.

Symtombeskrivningar kan på många olika sätt beskrivas av WED/RLS-patienter.

WED/RLS-patienten kan på många olika sätt beskriva vad den känner i benen
och i vissa fall även i armarna.

 

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida