Symtombeskrivningar på WED/RLS

Symtombeskrivningar kan bl.a. vara allvarliga sömnstörningar, värk i smalbenen och PLMS. Patienten kan också känna ett tvång att röra ben och/eller armar, då en rörelse lindrar eller helt tar bort symtomen.

För att snabbt kunna diagnostisera och ge en WED/RLS-patient en bra behandling ger vi på denna sida några symtombeskrivningar som är mycket vanliga hos WED/RLS-patienter:

 • Grava sömnstörningar, kanske den utlösande faktorn till att patienten söker medicinsk hjälp.
 • Initialt har WED/RLS-patienten oftast symtom i ett eller båda smalbenen. Med tiden kan symtomen även finnas i låren, armarna och fötterna.
 • WED/RLS-patienter finns i alla åldrar – från barn till pensionärer.
 • Svårare symtom på kvällen och natten än på övriga tider. Det kan emellertid finnas patienter som har symtom dygnet runt.
 • Symtomen kommer eller förvärras vid vila och inaktivitet.
 • Rörelse och aktivitet lindrar eller tar bort symtomen.
 • Symtombeskrivningar enligt nedanstående punktlista:
 • Bränningar
 • Coca-Cola i venerna
 • Domningar
 • Dragningar
 • Elektrisk ström
 • Hettningar
 • Hugg
 • Klåda
 • Kramper
 • Krypningar
 • Maskar under skinnet
 • Pirrningar
 • Rastlöshet
 • Rinnande vatten
 • Smärta
 • Sprittningar
 • Stickningar
 • Svidningar
 • Värk
 • PLMS, Periodic Limb Movements in Sleep, periodiska benrörelser i sömnen – som i sig ökar på sömnstörningen har de flesta WED/RLS-patienterna också.

Symtombeskrivningar kan på många olika sätt beskrivas av WED/RLS-patienter.

WED/RLS-patienten kan på många olika sätt beskriva vad den känner i benen
och i vissa fall även i armarna.

 

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.