Etiologi – primär samt sekundär WED/RLS

WED/RLS etiologi finns i två olika former, primär eller idiopatisk – med än så länge okänd orsak – och sekundär eller symtomatisk – med underliggande sjukdomar och tillstånd.

Fakta om WED/RLS:

 • Kronisk neurologisk sjukdom i CNS. Exakt etiologi är fortfarande okänd.
 • Ingen neurodegenererativ sjukdom.
 • Trolig disinhibering i CNS vid omkopplingen mellan aktivitet och vila.
 • Järnmetabolismen spelar en viktig roll i dopainsystemet.
 • Dopaminproduktionen är normal.
 • Neuronal dopaminfunktion är troligen störd.
 • Möjlig störning i neuronala transmittorsystem.
 • Dopaminergikia i små doser reducerar effektivt symtomen.
 • Polyneuropati, PLMS och smärtförnimmelser är vanliga tillsammans med WED/RLS.
 • Oftast tacksam att behandla.

Etiologi - i primär WED/RLS kan genen ha sin orsak till sjukdomenPrimär eller idiopatisk WED/RLS (60 %)

 • Primär eller idiopatisk WED/RLS har en hög grad av genetiskt ursprung och ärvs dominant autosomalt.
 • Symtomen startar oftast i 20 till 40 års åldern
 • 40 % av vuxna har haft problem som barn
 • Symtom före 45 års ålder betyder mer ärftligt inslag och ett långsammare förlopp med perioder av remission
 • Debut efter 50 års åder betyder mindre ärftlighet och ett snabbare procession utan perioder med remission
 • Även barn kan vara drabbade (ADHD?)

Sekundär eller symtomatisk WED/RLS (40 %)

En underliggande sjukdom eller medicinskt tillstånd medför att en symtomatisk WED/RLS kliniskt manifesteras. När den underliggande sjukdomen eller det medicinska tillståndet framgångsrikt behandlas försvinner som regel de sekundära WED/RLS symtomen.

 • Blodbrist / Järnbrist
 • Åderlåtning
 • Graviditet (hormoner?) Vanligtvis mest problem i tredje trimestern. Post partus försvinner symtomen men kommer ofta förstärkt tillbaks vid nästa graviditet.
 • Njursjukdom och dialys. WED/RLS besvären försvinner helt vid en transplantation
 • Polyneuropati. 80 % av WED/RLS patienterna har uttalade problem med polyneuropatiska smärtor.
 • Ryggmärgsskada
 • Sömnapne
 • Vitaminbrist (B12 och folsyra)
 • Terapi med vissa läkemedel. Vissa farmaka har större affinitet till de postsynaptiska dopaminreceptorerna än dopamin eller dopaminerga läkemedel har.
 • Antidepressiva (såväl tri- och tetracykliska farmaka som Saroten/amitriptylin och Surmontil/trimipramin) men också nya effektiva selektiva serotonininhibitorer (SSRI)
 • H2-Blockare
 • Antihistaminer mot illamående (icke Domperidon)
 • Neuroleptika

   

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.