Etiologi – primär samt sekundär WED/RLS

WED/RLS etiologi finns i två olika former, primär eller idiopatisk – med än så länge okänd orsak – och sekundär eller symtomatisk – med underliggande sjukdomar och tillstånd.

Fakta om WED/RLS:

 • Kronisk neurologisk sjukdom i CNS. Exakt etiologi är fortfarande okänd.
 • Ingen neurodegenererativ sjukdom.
 • Trolig disinhibering i CNS vid omkopplingen mellan aktivitet och vila.
 • Järnmetabolismen spelar en viktig roll i dopainsystemet.
 • Dopaminproduktionen är normal.
 • Neuronal dopaminfunktion är troligen störd.
 • Möjlig störning i neuronala transmittorsystem.
 • Dopaminergikia i små doser reducerar effektivt symtomen.
 • Polyneuropati, PLMS och smärtförnimmelser är vanliga tillsammans med WED/RLS.
 • Oftast tacksam att behandla.

Etiologi - i primär WED/RLS kan genen ha sin orsak till sjukdomenPrimär eller idiopatisk WED/RLS (60 %)

 • Primär eller idiopatisk WED/RLS har en hög grad av genetiskt ursprung och ärvs dominant autosomalt.
 • Symtomen startar oftast i 20 till 40 års åldern
 • 40 % av vuxna har haft problem som barn
 • Symtom före 45 års ålder betyder mer ärftligt inslag och ett långsammare förlopp med perioder av remission
 • Debut efter 50 års åder betyder mindre ärftlighet och ett snabbare procession utan perioder med remission
 • Även barn kan vara drabbade (ADHD?)

Sekundär eller symtomatisk WED/RLS (40 %)

En underliggande sjukdom eller medicinskt tillstånd medför att en symtomatisk WED/RLS kliniskt manifesteras. När den underliggande sjukdomen eller det medicinska tillståndet framgångsrikt behandlas försvinner som regel de sekundära WED/RLS symtomen.

 • Blodbrist / Järnbrist
 • Åderlåtning
 • Graviditet (hormoner?) Vanligtvis mest problem i tredje trimestern. Post partus försvinner symtomen men kommer ofta förstärkt tillbaks vid nästa graviditet.
 • Njursjukdom och dialys. WED/RLS besvären försvinner helt vid en transplantation
 • Polyneuropati. 80 % av WED/RLS patienterna har uttalade problem med polyneuropatiska smärtor.
 • Ryggmärgsskada
 • Sömnapne
 • Vitaminbrist (B12 och folsyra)
 • Terapi med vissa läkemedel. Vissa farmaka har större affinitet till de postsynaptiska dopaminreceptorerna än dopamin eller dopaminerga läkemedel har.
 • Antidepressiva (såväl tri- och tetracykliska farmaka som Saroten/amitriptylin och Surmontil/trimipramin) men också nya effektiva selektiva serotonininhibitorer (SSRI)
 • H2-Blockare
 • Antihistaminer mot illamående
 • Neuroleptika

   

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida