Behandling av WED/RLS-patienter

Behandling av WED/RLS-patienter med läkemedel med dopaminliknande effekter och starka smärtmedel minskar symtomen med god effekt. Har patienten däremot sekundär eller symtomatisk WED/RLS måste i första hand de symtomgivande sjukdomarna behandlas.

Behandlingsrekommendationerna nedan gäller primär eller idiopatisk WED/RLS.
Det har visat sig att dopaminergika i låg dos, och opioider, har en god effekt på symtomreduktionen. Det finns dock inga belägg för att dopamin saknas hos WED/RLS-patienter och därför är det i första hand viktigt att gå in med en låg dos av det dopaminerga läkemedlet.

För sekundär eller symtomatisk WED/RLS måste först de symtomgivande sjukdomarna behandlas, då oftast WED/RLS-symtomen försvinner vid den behandlingen.

Viktigt att kolla vid både primär och sekundär WED/RLS är patientens järndepåer samt folsyra och B12. Om värdet för järndepåerna (serum-/plasmaferritin) är under 50 µg/l bör troligtvis behandling med intravenöst järn (Ferinject) sättas in. Är det mellan 50-75 µg/l kan det ev. räcka med järntabletter plus C-vitamin.

Vid grav och svårbehandlad WED kan infusionspump med intratekalt morfin vara en fungerande metod. Denna behandling är icke godkänd.

Behandling av dopaminerga läkemedel

Dopaminagonister

Agerar i hjärnan som om de vore dopamin och överför dopaminimpulserna mellan de pre- och postsynaptiska neuronen.
Drug of Choice är idag non-ergota dopaminagonister. De har visat sig ha en gynnsammare biverkningsprofil än de ergota dopaminagonisterna. På den svenska marknaden finns tre non-ergota dopaminagonister, som är godkända i Sverige, resten av EU och Amerika och rekommenderas för behandling av medelsvår till svår WED/RLS:

 • Adartrel® (ropinirol)  från GSK (GlaxoSmithKline) godkändes 2006 som andra läkemedel. Adartrel finns i tablettform, men går ej att dela, i styrkorna 0,25 mg, 0,5 mg och 2,0 mg för RLS. Generiska kopior på Adartrel är godkända för behandling av WED/RLS.
  Mer om Adartrel
 • Neupro® (rotigotin) från UCB godkändes 2009 som tredje läkemedel. Neupro finns i form av ett plåster som avger effekt under 24 timmar och sedan byts mot ett nytt. Neupro finns endast i styrkan 2 mg även om även 1 mg och 3 mg är godkända.
  Mer om Neupro
 • Sifrol® (pramipexol) från Boehringer Ingelheim godkändes 2006 som första läkemedel. Sifrol finns som delbara tabletter i styrkorna 0,18 mg och 0,35 mg för WED/RLS. Generiska kopior av Sifrol är inte godkända för behandling av WED/RLS och bör därför inte förskrivas. Sifrol kostar inte mer än de generiska kopiorna. Patentet för Sifrol och WED/RLS gäller till 2018. En WED/RLS-drabbad patient ska ta Sifrol i så låga doser som möjligt och inte i mer än 0,35 mg. Ska en patienten t.ex. ta 0,18 mg, så bör tabletten delas upp och tas vid två till tre tillfällen under eftermiddagen/kvällen. Till exempel 1/4 tablett vid 17-tiden, den andra 1/4 delen vid 19.30-tiden och den kvarvarande halvan, när patienten går och lägger sig.
  Mer om Sifrol 

Behandling av primär WED/RLS

Non-ergota dopaminagonister är bra behandlingsläkemedel för patienter med primär WED/RLS.

Det finns ett flertal välgjorda kliniska studier som visar att dessa läkemedel är säkra vid behandling av WED/RLS i därför avsedda doser. Många av dessa studier finns i litteraturförteckningen som du snart kommer till.

Det innebär att det nu finns säker och effektiv behandling av symtomen vid WED/RLS vilket ger WED/RLS-patienterna en betydligt bättre livskvalitet. Tablettbehandlingen bör startas två timmar innan symtomen sätter in.

Startdos  för:

  • Adartrel® bör vara 0,25 mg/dygn
  • Neupro® 1 mg
  • Sifrol® 0,09 – 0,18 mg per dygn

Biverkningsprofilen är vid de låga doserna relativt positiv.
Effekten av dopaminagonisterna kommer inom 2 timmar efter intaget och håller sig under 6 – 12 timmar (Adartrel® – Sifrol®). Neupro® har effekt under 24 timmar.

Det är sällan motiverat att gå över en dos på:

 • 4 mg per dygn för Adartrel®
 • 3 mg för Neupro®
 • 0,35 mg per dygn för Sifrol®, även om det står 0,54 mg i FASS


Dopaminprekursorer/Levodopa

Dopaminprekursor omvandlas inne i neuronen till dopamin och påverkar sedan receptorerna som dopamin gör. För att levodopa inte ska omvandlas till dopamin innan läkemedlet kommit in i hjärnan tillsätts en inhibitor/hämmare som heter benzerasid eller carbidopa. I de fall då en patient endast behöver sporadisk behandling kan ett levodopapreparat användas.

Madopark® (levodopa/benzerasid) från Roche och Sinemet® (levodopa/carbidopa) från MSD är två exempel och bör inte ges i större dos än 200 mg per dygn. Effekten sätter normalt in inom en timme. Madopark® har även en löslig form som heter Madopark® Quick eller Madopark® Quick mite som ger effekt inom 30 minuter. Effekten sitter emellertid bara i under några timmar. För att få nattro finns för båda läkemedlen en retardform.
Mer om Madopark
Mer om Sinemet
Inget av dessa läkemedel är godkänt för behandling av WED/RLS.

Opioider

Om patienten inte kan använda ett dopaminergt läkemedel kan en opioid vara ett bra alternativ. Bland de läkemedelssubstanser som kommer ifråga finns tex kodein, tramadol, oxikodon och tapentadol. I svårare fall kan det gå bra att kombinera en dopaminagonist och en opioid vilket ofta ger en synergistisk effekt.

Sedan mars 2015 är Targiniq® (oxikodon/naloxon) godkänd som smärtlindrande läkemedel mot WED/RLS.
Mer in Targiniq®

Targiniq är den enda opioiden som är godkänd för behandling av WED/RLS.

Mer om opioider

Lyrica och Neurontin rekommenderas ofta i samband med polyneuropati för att behandla smärtsymtomen.

Antiepileptika

Antiepileptika är ett tredje alternativ och speciellt om patienten har smärtor, av polyneuropatisk genes, är även Neurontin® (gabapentin) eller Lyrica® (pregabalin) interessanta alternativ.
Inget av dessa läkemedel är godkänt för behandling av WED/RLS.

Mer om antiepileptika

Mer om läkemedlen hittar du på FASS.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida