Behandling av WED/RLS-patienter

Behandling av WED/RLS-patienter med läkemedel med dopaminliknande effekter och starka smärtmedel minskar symtomen med god effekt. Har patienten däremot sekundär eller symtomatisk WED/RLS måste i första hand de symtomgivande sjukdomarna behandlas.

Behandlingsrekommendationerna nedan gäller primär eller idiopatisk WED/RLS.
Det har visat sig att dopaminergika i låg dos, och opioider, har en god effekt på symtomreduktionen. Det finns dock inga belägg för att dopamin saknas hos WED/RLS-patienter och därför är det i första hand viktigt att gå in med en låg dos av det dopaminerga läkemedlet.

För sekundär eller symtomatisk WED/RLS måste först de symtomgivande sjukdomarna behandlas, då oftast WED/RLS-symtomen försvinner vid den behandlingen.

Viktigt att kolla vid både primär och sekundär WED/RLS är patientens järndepåer samt folsyra och B12. Om värdet för järndepåerna (serum-/plasmaferritin) är under 50 µg/l bör troligtvis behandling med intravenöst järn (Ferinject) sättas in. Är det mellan 50-75 µg/l kan det ev. räcka med järntabletter plus C-vitamin.

Vid grav och svårbehandlad WED kan infusionspump med intratekalt morfin vara en fungerande metod. Denna behandling är icke godkänd.

Behandling av dopaminerga läkemedel

Dopaminagonister

Agerar i hjärnan som om de vore dopamin och överför dopaminimpulserna mellan de pre- och postsynaptiska neuronen.
Drug of Choice är idag non-ergota dopaminagonister. De har visat sig ha en gynnsammare biverkningsprofil än de ergota dopaminagonisterna. På den svenska marknaden finns tre non-ergota dopaminagonister, som är godkända i Sverige, resten av EU och Amerika och rekommenderas för behandling av medelsvår till svår WED/RLS:

 • Adartrel® (ropinirol)  från GSK (GlaxoSmithKline) godkändes 2006 som andra läkemedel. Adartrel finns i tablettform, men går ej att dela, i styrkorna 0,25 mg, 0,5 mg och 2,0 mg för RLS. Generiska kopior på Adartrel är godkända för behandling av WED/RLS.
  Mer om Adartrel
 • Neupro® (rotigotin) från UCB godkändes 2009 som tredje läkemedel. Neupro finns i form av ett plåster som avger effekt under 24 timmar och sedan byts mot ett nytt. Neupro finns endast i styrkan 2 mg även om även 1 mg och 3 mg är godkända.
  Mer om Neupro
 • Sifrol® (pramipexol) från Boehringer Ingelheim godkändes 2006 som första läkemedel. Sifrol finns som delbara tabletter i styrkorna 0,18 mg och 0,35 mg för WED/RLS. Generiska kopior av Sifrol är inte godkända för behandling av WED/RLS och bör därför inte förskrivas. Sifrol kostar inte mer än de generiska kopiorna. Patentet för Sifrol och WED/RLS gäller till 2018. En WED/RLS-drabbad patient ska ta Sifrol i så låga doser som möjligt och inte i mer än 0,35 mg. Ska en patienten t.ex. ta 0,18 mg, så bör tabletten delas upp och tas vid två till tre tillfällen under eftermiddagen/kvällen. Till exempel 1/4 tablett vid 17-tiden, den andra 1/4 delen vid 19.30-tiden och den kvarvarande halvan, när patienten går och lägger sig.
  Mer om Sifrol 

Behandling av primär WED/RLS

Non-ergota dopaminagonister är bra behandlingsläkemedel för patienter med primär WED/RLS.

Det finns ett flertal välgjorda kliniska studier som visar att dessa läkemedel är säkra vid behandling av WED/RLS i därför avsedda doser. Många av dessa studier finns i litteraturförteckningen som du snart kommer till.

Det innebär att det nu finns säker och effektiv behandling av symtomen vid WED/RLS vilket ger WED/RLS-patienterna en betydligt bättre livskvalitet. Tablettbehandlingen bör startas två timmar innan symtomen sätter in.

Startdos  för:

  • Adartrel® bör vara 0,25 mg/dygn
  • Neupro® 1 mg
  • Sifrol® 0,09 – 0,18 mg per dygn

Biverkningsprofilen är vid de låga doserna relativt positiv.
Effekten av dopaminagonisterna kommer inom 2 timmar efter intaget och håller sig under 6 – 12 timmar (Adartrel® – Sifrol®). Neupro® har effekt under 24 timmar.

Det är sällan motiverat att gå över en dos på:

 • 4 mg per dygn för Adartrel®
 • 3 mg för Neupro®
 • 0,35 mg per dygn för Sifrol®, även om det står 0,54 mg i FASS


Dopaminprekursorer/Levodopa

Dopaminprekursor omvandlas inne i neuronen till dopamin och påverkar sedan receptorerna som dopamin gör. För att levodopa inte ska omvandlas till dopamin innan läkemedlet kommit in i hjärnan tillsätts en inhibitor/hämmare som heter benzerasid eller carbidopa. I de fall då en patient endast behöver sporadisk behandling kan ett levodopapreparat användas.

Madopark® (levodopa/benzerasid) från Roche och Sinemet® (levodopa/carbidopa) från MSD är två exempel och bör inte ges i större dos än 200 mg per dygn. Effekten sätter normalt in inom en timme. Madopark® har även en löslig form som heter Madopark® Quick eller Madopark® Quick mite som ger effekt inom 30 minuter. Effekten sitter emellertid bara i under några timmar. För att få nattro finns för båda läkemedlen en retardform.
Mer om Madopark
Mer om Sinemet
Inget av dessa läkemedel är godkänt för behandling av WED/RLS.

Opioider

Om patienten inte kan använda ett dopaminergt läkemedel kan en opioid vara ett bra alternativ. Bland de läkemedelssubstanser som kommer ifråga finns tex kodein, tramadol, oxikodon och tapentadol. I svårare fall kan det gå bra att kombinera en dopaminagonist och en opioid vilket ofta ger en synergistisk effekt.

Sedan mars 2015 är Targiniq® (oxikodon/naloxon) godkänd som smärtlindrande läkemedel mot WED/RLS.
Mer in Targiniq®

Targiniq är den enda opioiden som är godkänd för behandling av WED/RLS.

Mer om opioider

Lyrica och Neurontin rekommenderas ofta i samband med polyneuropati för att behandla smärtsymtomen.

Antiepileptika

Antiepileptika är ett tredje alternativ och speciellt om patienten har smärtor, av polyneuropatisk genes, är även Neurontin® (gabapentin) eller Lyrica® (pregabalin) interessanta alternativ.
Inget av dessa läkemedel är godkänt för behandling av WED/RLS.

Mer om antiepileptika

Mer om läkemedlen hittar du på FASS.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.