Augmentation eller rebound

Augmentation/medicinsk överdosering vid WED/RLS kan översättas med symtomförstärkning och innebär att symtomen kommer några timmar tidigare och är svårare nu än innan den medicinska behandlingen påbörjades.

Om symtomen tidigare bara fanns i smalbenen blir oftast även andra delar av kroppen drabbade, som t ex armarna.

Augmentation/medicinsk överdosering

Augmentation/medicinsk överdosering är tyvärr mycket vanligt vid behandling med levodopapreparat. Problemen är dosberoende och kommer i ökad frekvens med ökad dos av levodopa. Om en WED/RLS patient stående på levodopa får augmentation/medicinsk överdosering, måste patienten ställas om till någon av de non-ergota dopaminagonisterna Adartrel®, Neupro® eller Sifrol®.

Symtomförstärkning kan även förekomma med dopaminagonister, men problemet är med dessa produkter mycket mindre. Man tror att en av mekanismerna bakom augmentation/medicinsk överdosering är förhöjd koncentration av dopamin i synapsen. Denna förhöjda dopaminkoncentration påverkar i första hand den typer av receptorer som ökar signalöverföringen, D1.

Augmentation - symtomförstärkning

– Nu vaknar jag även på morgonen med problemen,
så jag måste byta läkemedel.

Rebound

Rebound innebär att man får WED/RLS symtom tidigt på morgonen. Detta fenomen uppträder mer sällan än augmentation/medicinsk överdosering. För rebound gäller samma som för augmentation/medicinsk överdosering.

   

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.