Augmentation eller rebound

Augmentation/medicinsk överdosering vid WED/RLS kan översättas med symtomförstärkning och innebär att symtomen kommer några timmar tidigare och är svårare nu än innan den medicinska behandlingen påbörjades.

Om symtomen tidigare bara fanns i smalbenen blir oftast även andra delar av kroppen drabbade, som t ex armarna.

Augmentation/medicinsk överdosering

Augmentation/medicinsk överdosering är tyvärr mycket vanligt vid behandling med levodopapreparat. Problemen är dosberoende och kommer i ökad frekvens med ökad dos av levodopa. Om en WED/RLS patient stående på levodopa får augmentation/medicinsk överdosering, måste patienten ställas om till någon av de non-ergota dopaminagonisterna Adartrel®, Neupro® eller Sifrol®.

Symtomförstärkning kan även förekomma med dopaminagonister, men problemet är med dessa produkter mycket mindre. Man tror att en av mekanismerna bakom augmentation/medicinsk överdosering är förhöjd koncentration av dopamin i synapsen. Denna förhöjda dopaminkoncentration påverkar i första hand den typer av receptorer som ökar signalöverföringen, D1.

Augmentation - symtomförstärkning

– Nu vaknar jag även på morgonen med problemen,
så jag måste byta läkemedel.

Rebound

Rebound innebär att man får WED/RLS symtom tidigt på morgonen. Detta fenomen uppträder mer sällan än augmentation/medicinsk överdosering. För rebound gäller samma som för augmentation/medicinsk överdosering.

   

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida