Ställ diagnos på WED/RLS

Diagnosen är oftast lätt att ställa om fem WED/RLS-kriterier är uppfyllda. Även svårighetsgraden av problemen kan tas fram genom att svara på tio frågor. Det kan dock vara ett liknande sjukdomstillstånd, som är huvudorsaken.

Diagnosen är oftast enkel att ställa. Det finns emellertid inget speciellt WED/RLS-diagnostest, utan ett utförligt samtal mellan läkaren och den drabbade leder i de flesta fall rätt.

Mer än 90 % av WED/RLS-drabbade har sömnstörningar och även så många som 20 % av alla fall med svårartade sömnstörningar har WED/RLS.

Förutom sömnstörningar är oftast båda smalbenen drabbade av symtom. Ibland kan dock bara det ena vara drabbat eller att det sker växelvis mellan de båda benen. I svårare och mer avancerade fall kan även lår och/eller armar vara drabbade.

Diagnoskriterier

För att så säkert som möjligt kunna ställa diagnosen WED/RLS har IRLSSG (International Restless Legs Syndrome Study Group) ställt upp ett antal kriterier som måste uppfyllas och ytterligare några som kan underlätta diagnosställandet.

Svårighetsskalan

IRLSSGs frågeenkät för
svårighetsgrad av WED.

Minimala kriterier:
Dessa måste uppfyllas för en WED/RLS diagnos:

 1. Tvång att röra på ben/armar på grund av obehags känslor
 2. Tvång att röra på ben/armar börjar eller förvärras vid vila eller inaktivitet
 3. Tvånget att röra benen/armarna lindras delvis eller totalt genom rörelser
 4. Tvånget att röra benen/armarna är värre på kvällen och natten än under dagen
 5. Tvånget att röra benen/armarna samt obehagskänslorna i benen/armarna kan inte enbart förklaras med andra omständigheter som till exempel kramp i benen, obekväm ställning, svullna armar

Om de fem kriterierna är uppfyllda bör diagnosen enkelt kunna ställas.

IRLSSG har emellertid även tagit fram ett frågeenkät, som de drabbade själva kan fylla i och komma fram till graden av problem. Enkäten innehåller 10 frågor som var och en kan ge mellan 0-4 poäng. Mindre än 15 poäng innebär mild form av WED/RLS, 20 – 30 poäng svår WED/RLS och mer än 30 poäng betyder en mycket svår WED/RLS. Se IRLSSGs frågeenkät

Även Restless Legs Syndrome Foundation, USA:s motsvarighet till WED-Förbundet, har tagit fram en egen diagnosenkät, vilken du hittar på: http://www.rls.org/wed-rls-diagnostic-tool

Om det trots detta finns osäkerhet går man vidare med …

Stödjande kliniska egenskaper

Det finns vissa andra egenskaper som kan hjälpa till att ställa diagnosen WED/RLS:

 • PLMS, Periodic Limb Movements in Sleep, dvs. periodiska benrörelser under sömnfasen, är en komplikation, som mer än 80 % av WED/RLS-drabbade har
 • Familjär WED/RLS historik, mer än 50 % av de drabbade har en familjär historik
 • Sömnstörningar, mer än 90 % rapporterar detta problem
 • Positivt svar på test med dopaminergika, mer än 90 % får en initial lindring av dopaminergika
 • För diagnosställandet bör även blodprover tas med fokus på järn och då speciellt plasma- eller serumferritin, vitamin B12, folsyra och njurfunktionen för att kunna utesluta andra bakomliggande sjukdomar. Dessa prover bör du be din läkare om att få ta:
  • S-Ferritin (S = serum) eller P-Ferritin (P = plasma) ska helst ligga över 75 µg/l. (mikrogram/liter)
  • CRP (snabbsänka, för att kolla eventuell inflammation)
  • B12 (kobalaminer)
  • Folsyra (Folat/B9)
  • Vitamin D
  • Kreatinin (njurfunktionen)
 • Neurologisk undersökning är oftast utan anmärkning

Sömnlaboratorier

I vissa svårdiagnosticerade fall kan en undersökning i ett sömnlaboratorium ge värdefull ytterligare information vid diagnosställandet.
Speciellt när man vill fastställa graden av PLMS är sömnlaboratoriet mycket värdefullt.

Andra liknande sjukdomstillstånd

Det finns flera sjukdomstillstånd som liknar symtomen vid WED/RLS, men som har en annan bakgrund och därför måste behandlas på ett helt annat sätt. De viktigaste differentialdiagnoserna (liknande sjukdomstillstånden) är här alfabetiskt listade:

 • Akatisi (svårighet att vara stilla)
 • Ben – och vadkramper
 • Blodomlopp, arteriellt och venöst
 • Claudicatio intermittens (arteriell insufficiens), fönstertittarsjuka
 • Fibromyalgi, mjukdelsreumatism. 30 % av dessa har även WED/RLS
 • Karpal- och tarsaltunnel syndrom
 • Nattliga vadkramper
 • Oro och sömnstörningar vid depression
 • Polyneuropati som är relativt vanligt hos WED/RLS patienter.
 • Växtvärk
 • Hos barn: ADHD