Du kanske kan hjälpa ett forskarteam i sökandet efter hjälpmedel för WED/RLS-drabbade!
Anmäl ditt intresse på info@wedforbundet.se

CTMH-loggaKan du tänka dig att bli intervjuad av ett tvärvetenskapligt team vid KTH Flemingsberg och CTMH – Center for Technology in Medicine and Health?
Teamet deltar i Clinical Innovation Fellowship (CIF) – en unik satsning av Karolinska Institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Stockholm läns landsting (SLL), inspirerade av och i samarbete med Stanford University – för att främja innovation inom sjukvården, då främst inom medicinteknik.

Sökande av WED/RLS-hjälpmedel

Teamet tittar närmare på Willis-Ekboms sjukdom (WED/RLS). De vill ta fram ett hjälpmedel/en lösning som kan lindra symptom och underlätta sömn för WED/RLS-drabbade och fokuserar därför sitt arbete på:

  •  ett diagnosverktyg för en säker och mer precis diagnosticering av WED/RLS i sjukvården
  •  en medicinskteknisk produkt som lindrar symptomen av WED/RLS.

För att gå vidare med sökandet efter hjälpmedlen behöver de kontakta ett antal WED/RLS-drabbade och söker därför:

  • personer med primär WED/RLS
  • personer som bor i Stockholm och kan tänka sig att ses för en intervju (alt telefon om det bli svårt att träffas)
  • personer i olika åldrar för att få med åldersperspektivet
  • både kvinnor och män.

Anmälan för deltagande

Är du intresserad av att delta i teamets sökande efter bra hjälp till WED-drabbade?
Tillhör du den gruppen de söker och är medlem i WED-Förbundet?
Anmäl dig då med namn och ålder genom att maila till info@wedforbundet.se

 

KI-KTH-SLL-CIF

 

 

 

Fakta om Clinical Innovation Fellowships (CIF)

Via CIF skapas varje år högkompetenta, tvärprofessionella team av läkare, ingenjörer, designers och ekonomer som erbjuds en unik möjlighet att specialisera sig inom klinisk innovation med syfte att i slutändan komma fram till lösningar som förbättrar sjukvården.