Bli medlem i WED-Förbundet

Okunskapen om WED/RLS är stor och WED-Förbundet försöker sprida kunskap! Hjälp till du också. Bli medlem!

WED-Förbundet arbetar för att öka kunskaperna hos både patienter och sjukvårdspersonal, så att fler får rätt diagnos, optimal behandling och en bättre livskvalitet.

För att sprida kunskap krävs både ideellt arbete och pengar. Ju fler medlemmar och desto fler som stödjer WED-Förbundet, desto mer kan vi göra för att sprida kunskap och påverka.

Vi bevakar forskningen inom området och har kontakter med både svenska och internationella experter. Vi anser att det behövs mer forskning, och gör därför allt vi kan för att trycka på och bidra.

Genom ditt medlemskap bidrar du till att vi kan:

 • sprida kunskap till allmänheten, så att fler förstår vad de lider av och hur de kan få hjälp
 • bidra till höjd WED/RLS-kompetens inom till vården, så att vi kan mötas av kunnigare läkare
 • skapa former för erfarenhetsutbyte
 • erbjuda personlig rådgivning
 • bidra till öka kunskap och forskning om WED/RLS
 • bevaka intressefrågor som är viktiga för oss som lider av WED/RLS

Som medlem får du:

 • Tidningen RASTLÖS fyra gånger per år.
 • Tillgång till all information på förbundets innehållsrika hemsida.
 • Möjlighet att ringa erfarna medlemmar för råd och tips.
 • Inbjudningar till informationsmöten.
 • Möjlighet att träffa andra medlemmar och utbyta erfarenheter.
 • Möjlighet att bidra till förbättringar genom förbundets kontakter med sjukvården, forskare och andra patientorganisationer.

Lokala och regionala föreningar finns på flera håll i landet. Alla medlemmar är mer än välkomna att bidra med synpunkter, förslag och praktiska insatser i både stort och smått.

Medlemsavgiften är 250 kr per år.

När du har betalat in avgiften skickar vi ett välkomstbrev med WED-Förbundets patientbroschyr samt senaste numret av tidningen RASTLÖS.

Vill du veta vad WED-Förbundet gör? Gå in på Om WED-Förbundet.

Hur blir du medlem?

 1. DIBS - Payments made easyBlir medlem genom att klicka här (Nytt fönster öppnas)
 2. Du kommer till vår portal för medlemsavgifter (förvaltas av Föreningshuset SEDAB)

Vill du i samband med medlemsansökan också köpa vår senaste WED-bok “Livskvalitet trots rastlösa ben och dålig sömn” till medlemspris väljer du under Avgift:  “Ordinarie medlem + bok – 550 kr”.

Stödmedlemskap och frivilligt bidrag

Du kanske har en make/maka, barn, släktingar och vänner, som har sjukdomen och därför vill stödja WED-Förbundet. En stödmedlem betalar halva medlemsavgiften, dvs. 125 kr per år.

 1. Blir stödmedlem genom att klicka här (Nytt fönster öppnas)
 2. Du kommer till vår portal för medlemsavgifter (förvaltas av Föreningshuset SEDAB)

Önskar du ge större gåvor, så kan du göra det på Frivilligt bidrag till WED-Förbundet. Alla bidrag är välkomna för att hjälpa oss att sprida kunskap om “den vanligaste neurologiska sjukdomen som ingen vet något om”. Tack på förhand!

Betala med Swish eller Bankgiro

swish_logo_primary_RGBDu kan också bli medlem genom att skicka dina uppgifter till oss och betala via Bankgiro eller Swish.

Betala med Swish 123 275 8258
Betala via Bankgiro 5792-6115.

Om du betalar genom något av ovanstående, så tänk på att förbundet även måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. Det behöver vi få för att du ska kunna få information av oss. Mejla dina uppgifter till info@wedforbundet.se.

Årliga medlemsavgiften

Årliga medlemsavgiften betalas till BG 5792-6115.

Inloggning i medlemsportalen (förvaltas av Föreningshuset SEDAB)

Behöver du ändra dina medlemsuppgifter, som t.ex. postadressen eller mailadressen? Eller vill du kolla att du betalt in medlemsavgiften för i år? Klicka då på länken nedan nedanstående länk och använd ditt användarnamn och lösenord, som du fick med inbetalningskortet eller när du registrerade dig Länk till inloggningssidan

WED-Förbundet är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan om medlemskap. De personuppgifter som du lämnar, t ex ditt namn, din födelsedag (åååå-mm-dd), din adress, ditt postnummer, e-postadress mm hanteras enligt vår policy för GDPR.