Behandling av WED/RLS

Vad kan du göra själv? Vilka läkemedel kan hjälpa?

Publicerad

Ta en promenad, men inga hårda pass fyra timmar innan sänggående. Foto: Pixabay

Vid mildare former av WED kan många få tillräcklig lindring genom att anpassa sitt sätt att leva. En allmänt hälsosam livsstil är alltid bra. Därutöver kan du pröva dig fram för att se vad som fungerar för dig:

  • Försök hålla samma tid för sänggående och uppstigning alla dagar i veckan.
  • Undvik energidryck och kaffe/te minst sex timmar före läggdags. Undvik också värktabletter och annan medicin som innehåller koffein.
  • Tänk på att alkohol och nikotin ofta förstärker problemen.
  • Motionera regelbundet, men träna inte hårt senare än fyra timmar innan läggdags.
  • Varva ner en till två timmar före sänggåendet. Ta gärna en lugn promenad. Andas lugnt.
  • Använd en säng som passar dig, en del får mindre besvär i en relativt fast säng.
  • Undvik blått sken från datorskärmar eller telefoner, det kan signalera vakenhet till hjärnan och motverka insomning.
  • Ha mörkt, svalt och tyst i sovrummet. Använd bra rullgardin om det behövs. Prova med öronproppar om det behövs för att få tyst.
  • Om du inte somnar inom 30 minuter kan det vara bra att stiga upp och sedan lägga sig först när sömnigheten kommer – ”trött” och ”sömnig” är inte samma sak.

Anpassa också ditt medicinintag till när besvären brukar uppstå, så att medicinen hinner börja verka.

Vid akuta besvär kan sådant som stretching, kompressionsstrumpor, kall eller varm dusch, massage, vibrationsmassage, kalla/varma inpackningar, TENS, akupunktur, och avslappning (t ex med hjälp av bio-feedback, meditation eller yoga) vara till nytta. Du kan också ha nytta av mental fokusering med hjälp av en bok, ett spel eller annat som fångar din uppmärksamhet på ett sätt som du tycker om.

Effekterna är individuella. Du får prova dig fram, och du kan få värdefulla tips via WED-Förbundet. Läs gärna patientberättelser och vanliga frågor.

 

MEDICINSKA ÅTGÄRDER
Om provtagningen visar några brister, ska de naturligtvis åtgärdas. Och om du använder något läkemedel som kan orsaka eller förvärra WED behöver du få hjälp att byta ut det.

Järnnivån i hjärnan har stor betydelse vid WED. Hos friska människor kan värdena vara mycket olika utan att det innebär något problem, men vid WED kan låga nivåer förvärra eller till och med vara orsak till besvären. För att ta reda på järnnivån i hjärnan mäts oftast ferritinnivån i blodet. Den ger visserligen inget direkt mått på järnnivån i hjärnan, men den är lätt att mäta och ger en bra indikation. För en frisk person räknar man allt mellan 10 och 150 mikrogram per liter som normalt för kvinnor och allt mellan 30 och 350 mikrogram per liter som normalt för män, men WED-patienter bör ha nivåer i de övre delarna av intervallen. För 15 till 20 år sedan satte man ofta den nedre gränsen för ferritin vid WED/RLS till 45 mikrogram per liter. Enligt de senaste rönen bör man sikta på 100 mikrogram/l. Det kan krävas injektioner för att nå rätt nivå. (länk 3.6.1)

LÄKEMEDEL

Det finns inget läkemedel eller annan behandling som botar primär WED, men i de flesta fall går det att minska eller till och med helt ta bort besvären. Tyvärr finns det ännu inga läkemedel som är utvecklade med direkt inriktning på WED, men tre typer av läkemedel som från början är skapade för andra ändamål har visat sig ha bra effekt mot WED-besvär:

Opioider

Opioder är en grupp läkemedel som sedan länge är kända för att vara effektiva mot svår smärta och oro. Redan i de första vetenskapliga artiklarna på 1600-talet beskrevs att opium kunde hjälpa vid den sjukdom som idag kallas WED.

På grund av välkända biverkningar och allvarliga risker är opioider idag inget förstahandsalternativ. Vid svåra former av WED kan de ändå behövas, och de kombineras då ofta med andra läkemedel.

Dopaminergika

Dopaminergika är ett samlingsnamn för läkemedel som ger samma effekt i hjärnan som signalsubstansen dopamin. Dopaminprekursorer omvandlas till dopamin i hjärnan, medan dopaminagonister verkar som om de vore dopamin. Dessa läkemedel är från början utvecklade för att hjälpa vid Parkinsons sjukdom.

Senare har det visat sig att dessa läkemedel i låga doser kan vara till god hjälp även vid WED. År 2006 blev det första läkemedlet av denna typ formellt godkänt även för användning vid WED. Eftersom dessa läkemedel visat sig fungera bra för många patienter är de idag ofta ett förstahandsalternativ.

Dopaminprekursorn levodopa (l-dopa) kan ge snabb kortvarig lindring vid enstaka tillfällen. En mycket låg dos (t ex ¼ tablett 50 mg som tuggas och tas utan samband med måltid) kan hjälpa vid akuta problem.

Dopaminagonisternas effekt kommer långsammare och varar längre.  Många använder dem kontinuerligt, och mår bra av det, utan nämnvärda biverkningar.

Samtidigt medför dopaminergika risk för det som kallas överdoserings-WED eller augmentation. Det yttrar sig som extra starka WED-besvär, ofta i hela kroppen. För att förebygga sådana problem ska man använda lägsta möjliga effektiva dos. Man bör också dela upp dygnsdosen, och helst ta den första deldosen några timmar innan besvären brukar börja. Doseringen ska alltid vara individuell, men många av WED-Förbundets medlemmar har erfarenheten att en dygnsdos av en, eller en och halv, tablett pramipexol 0,18 mg – eller motsvarande dos av någon annan dopaminagonist – är lagom.

Risken för överdoserings-WED är särskilt stor vid användning av levodopa. Det ska därför enbart användas vid enstaka tillfällen.

Om man drabbas av överdoserings-WED ska man sänka dosen. Ibland kan man efter en tid sedan återgå till den normaldos man haft. Marginalerna mellan för låg dos, lämplig dos och för hög dos kan vara smala. I vissa fall behöver man byta preparat, till något nytt eller till en kombination.

Antiepileptika

Vissa läkemedel mot epilepsi har också visat sig effektiva vid WED, men där finns ännu inte lika mycket erfarenhet som när det gäller dopaminergika

VAD ÄR DET I MIN MEDICIN?

Flera av läkemedlen mot WED-besvär tillverkas av flera olika företag som givit dem olika handelsnamn. Ibland innehåller handelsnamnet namnet på den verksamma substansen. Här   ger vi exempel på andra typer av handelsnamn. Vilka fabrikat som är faktiskt tillgängliga kan variera och förändras över tid.

Opioider finns av flera typer som säljs med många olika handelsnamn.

Dopaminprekursorer

– Levodopa säljs bland annat som Madopark® och Sinemet®

Dopaminagonister finns av flera typer:

– Pramipexol säljs bland annat som Sifrol®, Mirapexin®, Oprymea® och Derinik

– Ropinirol säljs som Adartel®

– Rotigotin säljs som Neupro® (obs att lägsta tillgängliga styrka kan ge för hög dos för WED)

Även antiepileptika finns av flera typer:

– Pregabalin säljs bland annat som Lyrica® och Brieka

– Gabapentin säljs bland annat som Neurontin®

GENERISKT UTBYTE

På samma sätt som för många andra läkemedel kan apoteket ibland föreslå ett läkemedel med annat handelsnamn än det som står på receptet. Det är då ett alternativ som Läkemedelsverket bedömer vara likvärdigt, men som vid uthämtningstillfället har ett lägre pris. Syftet är att med hjälp av konkurrens begränsa kostnaderna för samhälle och patienter. Systemet kallas generiskt utbyte.

Men eftersom halten av verksam substans och andra egenskaper kan skilja sig lite mellan fabrikaten, ska man vara uppmärksam vid byte. Om du har anledning att oroa dig för problem vid byte av fabrikat, kan du be läkaren att markera på receptet att apoteket inte får byta fabrikat. Du kan också själv, på apoteket, välja ett annat fabrikat än det apoteket föreslår, men då kan du behöva betala en mellanskillnad.

Vi i WED-Förbundet tycker att systemet för generiskt utbyte behöver ses över och göras mer patientvänligt, men så här fungerar det idag

Text: WED-förbundet