WED Förbundet sörjer Karl Ekbom

Karl Ekbom (1935 – 2019) blev 84 år. Han träffade sin hustru Christina på en kårdans på Medicinska föreningen 1957. Ingrid Ekbom ringde mig idag, tisdagen den 17 december, och berättade att Karl Ekbom sedan den 30 november 2019 inte finns hos oss längre. Jag har till...

Lyrica klassat som narkotiskt preparat

Lyrica (pregabalin) har blivit klassad som narkotiskt preparat. (Inte Neurontin (gabapentin)  som tidigare angett.) De är inte godkända för behandling av WED/RLS, men det finns studier som visar att de är lika effektiva som dopaminagonister (t.ex. Sifrol, Adartrel,...

Dr Kurt Hedlund svarar på frågor efter Stockholmsmötet

Dr Kurt Hedlund höll föredraget på ABF-huset i Stockholm den 10 oktober. Här svarar han på frågor som inte hann besvaras den kvällen. Svar på frågor från senaste informationsmötet i Stockholm den 10/10 2019: Under mötets paus inbjöds deltagarna att lämna in skriftliga...

Utökar samarbetet med kanslitjänst

Föreningshuset som sköter vårt medlemsregister kommer nu att utvidga samarbetet med oss och svara på vårt telefonnummer samt svara på frågor om föreningen, medlemskap mm. Även lagra och skicka informationsmaterial, skicka ”välkomstpaket”, svara på e-post...