Artikel om WED i tidningen Min medicin

Docent Jan Ulfberg har i tidningen Min medicin nr 2 2015 skrivit artikeln ”Willis-Ekbom Disease – restless legs syndrome i ny kostym”. Han nämner allt från namnändringen från RLS till WED till senaste rönen om WED-drabbades lägre syrehalt i huden. I senaste numren av...

Targiniq® godkänt för WED/RLS

Targiniq® godkändes som andra linjens symtomatiska behandling av svår till mycket svår idiopatisk/primär restless legs syndrom (RLS/WED) när dopaminerg terapi inte ger effekt. Den 5 mars 2015 godkändes läkemedlet Targiniq® för behandling av svår till mycket svår...

“Britta i Dalarna” tar emot Guldmyran 2015

Britta i Dalarna tar i år emot priset Guldmyran 2015 för sin vackra kurbitskonst. Guldmyran ges ut av WED Dalarna Norra till den person som verkar för kulturen samt sprider information om WED/RLS. Guldmyran 2015 tilldelas i år kurbitskonstnären Britta i Dalarna,...

Riksmöte för medlemmar

Välkommen till WED-Förbundets Riksmöte i Stockholm den 8 mars 2015! Nu är det mycket på gång i WED-Förbundet. Det är viktigt och värdefullt att du som medlem är med och påverkar innehållet i framtida möten och hur vi ska arbeta. Riksmöte 2015 På årets riksmöte:...

Har du bra läkarkontakter

Hur nöjd är du med dina läkarkontakter? WED-Förbundet skickar ut en enkät till alla medlemmar inom kort. Under den närmaste tiden kommer du, som är medlem i WED-Förbundet, att få hem en enkät med några frågor som vi i WED-Förbundet vill ha hjälp med att få svar på....