Vi har nu ytterligare en regionförening, WED Östergötland!
Vill du starta upp en – kontakta WED-Förbundet.

På initiativ av Ann-Britt Hildebrand hölls ett konstituerande möte i Linköping, för att skapa en regionförening i Östergötland.

Ett tiotal personer samlades en av de sista varma och soliga dagarna denna höst. Av dessa deltagare valdes Ann-Britt Hildebrand till ordförande för WED Östergötland och till styrelseledamöter valdes Birgitta Zollner samt Heidi Karlsson, suppleant/ersättare blev Barbro Hjerppe.

Tack för initiativet, Ann-Britt, och lycka till med den nya regionföreningen!

Är du intresserad av att starta en regionförening?

Finns det en regionförening i närheten där du bor? Om inte, så finns det möjlighet för dig som medlem att starta en region- eller lokalförening där du bor. Det är bara att kontakta WED-Förbundet, som gärna hjälper till att starta upp en.