Sjukdomen WED/RLS symtom

WED/RLS symtom upplevs och beskrivs mycket individuellt av drabbade. Det kan tyvärr ge allvarliga konsekvenser, då problemen kan vara svåra att förmedla på ett sånt sätt att läkaren direkt förstår att det rör sig om WED/RLS.

Sjukdomens symtom kan handla om

 • sömnstörningar, såväl insomning som ett frekvent uppvaknande
 • periodiska benrörelser i sömnen (PLMS – Periodic Limb Movements in Sleep) som ytterligare kan försämra sömnkvaliteten och även störa sängkamraten
 • avskärmningar från ett normalt socialt liv eftersom många inte kan sitta stilla på t.ex. teatern, bion eller konserten

Skriv gärna ner en dagbok över dina egna symtom innan du går till en läkare. Den är oftast lättare att berätta om hur man mår och vad kroppen gör om man har med sig det skriftligt.

Du kan här ladda ner en Symtomdagbok (pdf).

Symtomen kan även beskrivas med ord som:

 • Bränningar
 • Coca-Cola i venerna
 • Domningar
 • Dragningar
 • Elektrisk ström
 • Hettningar
 • Hugg
 • Klåda
 • Kramper
 • Krypningar
 • Maskar under skinnet
 • Pirrningar
 • Rastlöshet
 • Rinnande vatten
 • Smärta
 • Sprittningar
 • Stickningar
 • Svidningar
 • Värk

RLS-patienten kan på många olika sätt beskriva vad den känner i benen och i vissa fall även i armarna.

WED/RLS-drabbad kan på många olika sätt beskriva vad den känner i benen och i vissa fall även i armarna.

Att förskriva sömnmedel utan att förvissa sig om vad den drabbade lider av kan vara mycket negativt eftersom vissa sömnmedel kan sätta igång eller försämra WED/RLS symtomen. Bristen på sömn och sömn med hög kvalitet medför också att många är trötta på dagen och inte orkar med sina dagliga åtaganden på ett tillfredsställande sätt. Dessa belastningar kan ofta leda till att de drabbade kan bli depressiva. Det finns också ett flertal rapporter om WED/RLS-drabbade som inte längre uthärdat situationen utan sett ett självmord som enda lösningen.

Vissa drabbade skäms för att söka vård eftersom de i mycket stor utsträckning inte blir tagna på allvar. Ofta får de drabbade ett recept på lugnande medel om de överhuvudtaget lyckats få någon medicin. Vi vet att flera av dessa lugnande medel startar eller t.o.m. förvärrar WED/RLS-symtomen.

Sömnsvårigheter

Vissa sömnmedel kan sätta igång eller
till och med försämra WED/RLS-symtomen.

Det är en stor grupp som söker vård i många år ända tills de “råkar” få diagnosen WED/RLS ställd. Många har gått på ett mycket stort antal sjukvårdsbesök innan de lyckats få sin diagnos. Detta kostar mycket resurser i vården och skulle kunna användas till bättre saker. Det kostar dessutom ett stort lidande för den drabbade.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida