Orsaken till WED/RLS

WED/RLS är en kronisk neurologisk sjukdom i det centrala nervsystemet (CNS), men exakt sjukdomsbakgrund är fortfarande okänd. Sjukdomen finns i två olika former, primär WED/RLS med än så länge, till största delen, okänd orsak och sekundär WED/RLS med underliggande sjukdomar och tillstånd, som orsak.

Orsaken till WED/RLS är troligtvis någon felfunktion i de substanser (ämnen), som vidarebefordrar nervimpulserna på kemisk väg mellan olika hjärnceller. WED/RLS är nämligen ingen sjukdom som förstör hjärnvävnad, som vid tex. Parkinson eller Alzheimer, utan det är förmodligen en störning i CNS vid omkopplingen mellan vila och aktivitet. Järn spelar en viktig roll, eftersom såväl dopaminproduktion, som dopaminfunktion och receptorfunktion, är järnberoende. Även om behandling med dopaminerga läkemedel i små doser effektivt minskar WED/RLS-symtomen är det inte någon direkt brist på dopamin i hjärnan.

Primär WED/RLS

Gener

För drabbade med primär WED/RLS
är orsaken i hög grad ärftlig
.

Primär eller idiopatisk WED/RLS utgör ungefär 60 % av fallen och har en hög grad av genetiskt, ärftligt, ursprung. Lika många av varje kön drabbas.

 • Ingen känd bakomliggande orsak
 • Debuterar oftast i 20 till 40 års åldern
 • 40% av vuxna har haft problem redan som barn (växtvärk?)
 • Symtom före 45 års ålder betyder mer ärftligt inslag och ett långsammare förlopp med symtomfria perioder
 • Symtom debut efter 45 års ålder betyder mindre ärftlighet och ett snabbare förlopp utan symtomfria perioder
 • Även barn kan vara drabbade (ADHD?)

Sekundär WED/RLS

Sekundär eller symtomatisk  WED/RLS utgör ca 40 % av fallen. En underliggande sjukdom eller medicinskt tillstånd kan medföra en sekundär WED/RLS, och när det framgångsrikt behandlas, så försvinner som regel  WED/RLS-symtomen.
Exempel på sjukdomar och tillstånd:

 • Blodbrist / Järnbrist
 • Blodgivare
 • Åderlåtning
 • Menstruation
 • Graviditet (hormoner?) Vanligtvis mest problem under de tre sista månaderna av graviditeten. Efter graviditeten försvinner symtomen, men kommer ofta förstärkt tillbaks vid nästa graviditet.
 • Njursjukdom och dialys. WED/RLS besvären försvinner helt vid en transplantation
 • Polyneuropati. Ett stort antal av de WED/RLS-drabbade har även uttalade problem med polyneuropatiska smärtor, men vilken av sjukdomarna som är initial är inte helt klart.
 • Ryggmärgsskada
 • Sömnapné – sömnapné ger syrebrist i kroppen, och vetenskapliga rön visar att syrebrist kan vara en av flera orsaker till WED/RLS.
 • Terapi med vissa läkemedel. Vissa läkemedel har större bindningsförmåga till de dopaminreceptorer på den mottagande nerven, än dopamin eller dopaminerga läkemedel har.
 • Antidepressiva läkemedel, såväl tri- och tetracykliska farmaka som Saroten/amitriptylin och Surmontil/trimipramin som nya effektiva selektiva serotonininhibitorer (SSRI)
 • H2-Blockare
 • Antihistaminer
 • Litium
 • Mediciner mot illamående
 • Neuroleptika (psykofarmaka som används som sömnmedel)
 • Vitaminbrist (B12 och Folsyra)

 

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida