Orsaken till WED/RLS

WED/RLS är en kronisk neurologisk sjukdom i det centrala nervsystemet (CNS), men exakt sjukdomsbakgrund är fortfarande okänd. Sjukdomen finns i två olika former, primär WED/RLS med än så länge, till största delen, okänd orsak och sekundär WED/RLS med underliggande sjukdomar och tillstånd, som orsak.

Orsaken till WED/RLS är troligtvis någon felfunktion i de substanser (ämnen), som vidarebefordrar nervimpulserna på kemisk väg mellan olika hjärnceller. WED/RLS är nämligen ingen sjukdom som förstör hjärnvävnad, som vid tex. Parkinson eller Alzheimer, utan det är förmodligen en störning i CNS vid omkopplingen mellan vila och aktivitet. Järn spelar en viktig roll, eftersom såväl dopaminproduktion, som dopaminfunktion och receptorfunktion, är järnberoende. Även om behandling med dopaminerga läkemedel i små doser effektivt minskar WED/RLS-symtomen är det inte någon direkt brist på dopamin i hjärnan.

Primär WED/RLS

Gener

För drabbade med primär WED/RLS
är orsaken i hög grad ärftlig
.

Primär eller idiopatisk WED/RLS utgör ungefär 60 % av fallen och har en hög grad av genetiskt, ärftligt, ursprung. Lika många av varje kön drabbas.

 • Ingen känd bakomliggande orsak
 • Debuterar oftast i 20 till 40 års åldern
 • 40% av vuxna har haft problem redan som barn (växtvärk?)
 • Symtom före 45 års ålder betyder mer ärftligt inslag och ett långsammare förlopp med symtomfria perioder
 • Symtom debut efter 45 års ålder betyder mindre ärftlighet och ett snabbare förlopp utan symtomfria perioder
 • Även barn kan vara drabbade (ADHD?)

Sekundär WED/RLS

Sekundär eller symtomatisk  WED/RLS utgör ca 40 % av fallen. En underliggande sjukdom eller medicinskt tillstånd kan medföra en sekundär WED/RLS, och när det framgångsrikt behandlas, så försvinner som regel  WED/RLS-symtomen.
Exempel på sjukdomar och tillstånd:

 • Blodbrist / Järnbrist
 • Blodgivare
 • Åderlåtning
 • Menstruation
 • Graviditet (hormoner?) Vanligtvis mest problem under de tre sista månaderna av graviditeten. Efter graviditeten försvinner symtomen, men kommer ofta förstärkt tillbaks vid nästa graviditet.
 • Njursjukdom och dialys. WED/RLS besvären försvinner helt vid en transplantation
 • Polyneuropati. Ett stort antal av de WED/RLS-drabbade har även uttalade problem med polyneuropatiska smärtor, men vilken av sjukdomarna som är initial är inte helt klart.
 • Ryggmärgsskada
 • Sömnapné – sömnapné ger syrebrist i kroppen, och vetenskapliga rön visar att syrebrist kan vara en av flera orsaker till WED/RLS.
 • Terapi med vissa läkemedel. Vissa läkemedel har större bindningsförmåga till de dopaminreceptorer på den mottagande nerven, än dopamin eller dopaminerga läkemedel har.
 • Antidepressiva läkemedel, såväl tri- och tetracykliska farmaka som Saroten/amitriptylin och Surmontil/trimipramin som nya effektiva selektiva serotonininhibitorer (SSRI)
 • H2-Blockare
 • Antihistaminer
 • Litium
 • Mediciner mot illamående (inte Domperidon)
 • Neuroleptika (psykofarmaka som används som sömnmedel)
 • Vitaminbrist (B12 och Folsyra)

 

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.