Targiniq® – den aktiva substansen är oxikodon

Targiniq® är godkänd som andra linjens symtomatiska behandling av svår till mycket svår idiopatisk/primär restless legs syndrom (RLS/WED) när dopaminerg terapi inte ger effekt.

TarginiqMars 2015 godkändes läkemedlet Targiniq® för behandling av svår till mycket svår primär/idiopatisk WED/RLS. Läkemedlet är en opioid (ett starkt smärtmedel), som innehåller kombinationen:

  • oxikodon (ett så kallat morfinderivat, ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat med morfin) och
  • naloxon (motgift mot opioider, som framkallar förstoppning i tarmen).

Med opioidantagonisten (motståndaren) naloxon motverkas opioidinducerad (framkallad) förstoppning genom att oxikodons lokala effekt i tarmen blockeras, vilket innebär att naloxon häver den förstoppning, som lätt uppstår i tarmarna vid behandling med opioider.

Targiniq® finns på marknaden i form av depottabletter:

  • 5 mg oxikodon och 2,5 mg naloxon
  • 10 mg oxikodon och 5 mg naloxon
  • 20 mg oxikodon och 10 mg naloxon
  • 40 mg oxikodon och 20 mg naloxon

Depottabletterna ska tas var 12:e timme.

För djupare information var vänlig läs under www.fass.se och skriv Targiniq i sökfältet för läkemedel.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.