Sinemet – aktiv substans är levodopa

Sinemet

Sinemet har levodopa (L-dopa) som aktiv substans (ämne) och innehåller karbidopa, som inhibitor (hämmare), och som förhindrar att medicinen omvandlas till dopamin innan det kommit in i nervcellerna i hjärnan.

Sinemet finns som:

  • delbara tabletter med 100 mg levodopa och 10 eller 25 mg karbidopa
  • tabletter med 250 mg levodopa och 25 mg karbidopa
  • depotkapslar med 100 eller 200 mg levodopa och 25 eller 50 mg karbidopa.

Läkemedlet tillverkas och marknadsförs av MSD (MerckSharp & Dome) och är egentligen för Parkinsons sjukdom och ej godkänd för WED/RLS.

Mer om läkemedlet hittar du på www.fass.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.