Sinemet – aktiv substans är levodopa

Sinemet

Sinemet har levodopa (L-dopa) som aktiv substans (ämne) och innehåller karbidopa, som inhibitor (hämmare), och som förhindrar att medicinen omvandlas till dopamin innan det kommit in i nervcellerna i hjärnan.

Sinemet finns som:

  • delbara tabletter med 100 mg levodopa och 10 eller 25 mg karbidopa
  • tabletter med 250 mg levodopa och 25 mg karbidopa
  • depotkapslar med 100 eller 200 mg levodopa och 25 eller 50 mg karbidopa.

Läkemedlet tillverkas och marknadsförs av MSD (MerckSharp & Dome) och är egentligen för Parkinsons sjukdom och ej godkänd för WED/RLS.

Mer om läkemedlet hittar du på www.fass.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida