Sifrol – den aktiva substansen är pramipexol

Sifrol finns i delbara tabletter i styrkorna 0,18 mg, 0,35 mg och 0,70 mg. Lämplig startdos är 0,09 – 0,18 mg och maximal dos för WED/RLS-drabbade är 0,54 mg per dygn. Tabletten ska tas ca två timmar innan problemen uppstår, då effekten kommer först två timmar efter intaget. Den effektiva verksamhetstiden ligger runt 12 timmar.

Sifrol med pramipexol,
som aktiv substans.

Sifrol är en specifik dopaminagonist med pramipexol som aktiv substans. Genom de olika styrkorna och delbara tabletterna kan man ställa in en mycket exakt dos. Enligt Läkemedelsverket och FASS är maxdosen 0,54 mg per dygn. Många drabbade får större problem vid den maxdosen, vilket gör att WED-Förbundet talar för en maxdos på 0,35 mg per dygn. Höga doser förvärrar tyvärr ofta sjukdomen och man får augmentation.

En WED/RLS-drabbad ska ta Sifrol i så låga doser som möjligt och helst inte i mer än 0,35 mg. Om den drabbade ska ta t.ex. 0,18 mg, så bör tabletten delas upp och tas vid två till tre tillfällen under eftermiddagen/kvällen. Exempelvis: 1/4 tablett vid 17-tiden, den andra 1/4 vid 19.30-tiden och den kvarvarande halvan, när hen går och lägger sig.

Sifrol lämnar kroppen i stort sett oförändrat via njurarna och urinen. Den som har en svår njursjukdom bör dock diskutera med sin läkare angående doseringen.

Tabletterna finns numera även som depottabletter, vilket innebär att en tablett per dygn kan räcka, då den aktiva substansen långsamt frisläpps i tarmen. Denna form är dock inte godkänd för WED/RLS. I stället för tre tabletter á 0,18 mg skulle en WED/RLS patient kunna ta en depåtablett med 0,52 mg.

Sifrol tillverkas och marknadsförs av Boehringer Ingelheim. Läkemedlet kan även heta Mirapex, Mirapexin eller Pexola vid parallellimport beroende på vilket land produkten kommer från. Sifrol var den första dopaminagonisten som godkändes i Sverige och EU området.

Kopior av Sifrol inte lika effektiva

Patentet för Sifrol vid behandling av Parkinsons Sjukdom gick ut 2010. Patentet för läkemedlet vid behandling av WED/RLS löper emellertid till 2018. Det finns kopior av medicinen, som är godkända för behandling av Parkinsons Sjukdom. Kopiorna heter Pramipexol och tillverkarens namn och är inte godkända för behandling av WED/RLS. Relativt ofta kommer information som visar att kopiorna inte är lika effektiva som originalet. Sifrol är inte dyrare än de generiska kopiorna.

Mer om dopaminagonister.

Mer om läkemedlen hittar du på www.fass.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida