Opioider – starka smärtmedel mot WED/RLS

Opioider är analgetika, starka smärtmedel och har ofta en positiv effekt på WED/RLS symtomen om det finns smärta med i symtombilden.

Troligtvis arbetar opioidsystemet tillsammans med dopaminsystemet. Riktigt hur vet vi ännu inte. Opioider har vid järnbrist en membranskyddande effekt på vissa cellstrukturer i hjärnan. Man tror även att det kan stimulera dopaminsystemet till produktion av dopamin.

Det finns flera substanser inom klassen med olika stark smärtstillande effekt. Det finns även många biverkningar. Det verkar vara så att biverkningarna är väsentligt mer sällsynta när patienten verkligen har smärta, än hos de patienter som inte har detta symtom. Det är förnuftigt att börja behandlingen med en opioid, som hör till den svagaste klassen. Om behov finns kan man sedan växla upp till mer kraftigt verkande smärtmedel.

Opioider används i betydligt större utsträckning i USA än i Europa.

Substansklasser med opioider

Endast Targiniq är godkänd för behandling av WED/RLS.

Substansklasserna kan indelas i följande grupper:

  • Kodein (Citodon, Panacod och Treo comp)
  • Fentanyl (Actiq, Durogesic, Fentanyl och Matrifen)
  • Hydromorfin (Palladon)
  • Morfin (Depolan, Dolcontin, Morfin)
  • Oxikodon (OxyContin, OxyNorm, Targiniq)
  • Tramadol (Nobligan, Tiparol, Tradolan och Tramadol)

Mer om Targiniq

I FASS finner man opioider under rubriken N02 Analgetika, N02A Opioider.
(“Rs” betyder att dessa läkemedel behöver särskilda receptblanketter.
Triangeln betyder att Läkemedelsverket bedömer dessa läkemedel som trafikfarliga.)

Mer om läkemedlen hittar du på www.fass.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida