Neupro – dopaminagonistiskt plåster

Neupro finns endast i plåsterform och med styrkorna 2 mg, 4 mg, 6 mg och 8 mg. Endast plåstret med 2 mg är godkänt för WED/RLS. Resterande styrkor är enbart godkända för Parkinsons sjukdom. Plåstret ska bytas mot ett nytt plåster, som sätts på ett nytt ställe på kroppen, vid samma tidpunkt varje dag. 

Neupro är det senaste tillskottet bland dopaminagonisterna och den aktiva substansen heter rotigotin.

Användning av Neupro-plåster

Neupro-plåster

Neupro-plåstret ska användas ett dygn på huden innan det byts ut mot ett nytt.

Lämplig startdos är 1 mg och maximal dos 3 mg – per dag. Rent praktiskt blir maxdosen i Sverige 2 mg, då den dosen är godkänt för WED/RLS, samt att doserna 1 och 3 mg inte säljs här (läs gärna “Ekonomi och politik” längre ner).

Vid första användandet tar det uppemot 1 dygn innan Neupro ger full effekt, då det avger exakt samma mängd aktiv substans under 24 timmar. Effekten håller därefter i sig vid varje byte. Plåstret ska sedan bytas mot ett nytt plåster, som sätts på ett annat ställe på kroppen för att undvika hudirritation. Effekten håller därefter i sig vid varje byte och ger en jämn koncentration av substansen i blodet dygnet runt.

När man sätter på plåstret är det viktigt att “aktivera” det genom att under minst 30 sekunder pressa hårt med handflatan över plåstret. På så vis blir även klisterskiktet aktiverat och plåstret sitter kvar.

Fördel och nackdel med Neupro

Fördelen med Neupro är den jämna insöndringen av läkemedlet över hela dygnet i jämförelse med tabletterna som först ger en hög koncentration i blodet som sedan dalar mot noll. En nackdel med Neupro kan vara hudirritationer till följd av plåstrets klisteryta samt att man har läkemedel i blodet även när man ej har symtom. Den som har en svår njursjukdom bör diskutera med sin läkare angående doseringen.

Neupro-hud

Ekonomi och politik inom läkemedelsförsäljning

Som du kanske märkt så nämndes inte doserna 1 mg och 3 mg i första stycket på denna sida. De säljs nämligen inte i Sverige. Den troliga orsaken är att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, inte subventionerar Neupro som läkemedelsförmån för WED/RLS-drabbade, trots att det är godkänt som läkemedel för WED/RLS. Läkemedelsföretaget som säljer Neupro, UCB, drar därför slutsatsen att försäljningen av dessa doser kommer att vara låga. Låg försäljning ger låg inkomst, dvs det lönar sig inte att importera och sälja dem här. Allt handlar om ekonomi och politik.

Tillverkare av Neupro-plåster

Neupro tillverkas och marknadsförs av det belgiska läkemedelsföretaget UCB (Union Chimique Belge). 2008 köpte UCB det tyska läkemedelsföretaget Schwarz Pharma, som är det företaget som utvecklat Neupro. Än så länge finns ingen kopia av Neupro.

Mer om dopaminagonister

Mer om läkemedlen hittar du på www.fass.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida