Dopaminagonister mot WED/RLS

Dopaminagonister i låga doser är idag det bästa sättet att behandla WED/RLS-symtomen. Tre godkända dopaminagonistiska läkemedel är Adartel, Neupro och Sifrol.

En agonist kan sägas vara en medspelare, någon som hjälper till. Med den definitionen kan vi säga att dopaminagonister hjälper dopaminsystemet till en bättre funktion. De tre läkemedlen Adartrel, Neupro och Sifrol har liknande effekter i dopaminöverföringen. Det är emellertid olika grundsubstanser och därigenom är de olika när det gäller verkningsort, tid innan det når full effekt samt hur lång tid de har effekt. Man kan byta från ett läkemedel till ett annat över dagen genom att sluta med det ena och nästa dag börja med den lägsta dosen av nästa.

Behandlingsläkemedel

Behandlingsläkemedlen Neupro, Sifrol och Adartrel är dopaminagonister.

Dygnsdos

Det är oftast bättre att dela upp dygnsdosen och ta doserna vid flera tillfällen under dygnet i stället för att ta hela dosen på en enda gång. Vet man att symtomen startar klockan 19.00 kan man med fördel ta en del av dosen minst två timmar innan och resterande dos vid sänggåendet.

Med Sifrol är det enkelt att dela upp dygnsdosen i och med att tabletterna är delbara. Med Adartrel kan man lösa problemet genom att låta doktorn skriva ut flera olika styrkor som man då kan kombinera. Med Neupro har man inga problem i detta avseende eftersom plåstret avger exakt samma mängd substans under hela dygnet. Räcker inte ett plåster kan man göra som med Adartrel – be doktorn skriva ut olika styrkor och sätta på ett svagt och ett starkare plåster.

Godkända  dopaminagonister/läkemedel

Idag finns i Sverige och de flesta andra länder tre läkemedel som är godkända av lokala och europeiska läkemedelsmyndigheter för behandling av medelsvår och svår WED/RLS.
Mer om dessa tre läkemedel hittar du här:

Tre godkända dopaminagonister är Adartel, Neupro och Sifrol.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida