Medicintabeller över WED/RLS-läkemedel

I medicintabeller över läkemedel kan du t.ex. se vilka olika substans läkemedlet innehåller, hur stor dosering man kan ha per dygn, hur lång tid det tar innan läkemedlet ger effekt, hur lång tid det verkar och vilka biverkningar, som kan uppkomma.

Det finns olika medicintabeller beroende på vilken typ av läkemedel det är och om det är godkänt eller ej för WED/RLS. Alla tabellerna innehåller följande kolumnrubriker:

 • Namn
 • Aktiv substans
 • Tillverkare
 • Form
 • Dosering/dygn
 • Dygnsmedelsdos
 • Dygnskostnad
 • Utsöndring/eliminering
 • Tid innan effekt
 • Verkningstid/halveringstid
 • Högkostnadsskydd
 • Biverkan

Medicintabeller

Godkända mediciner för behandling av medelsvår till svår WED/RLS.

Medicintabeller

Genom att klicka på dessa länkar får du upp pdf-filer med information om de nämnda läkemedlen:

Mer om Mediciner Undrar du mer över de olika läkemedlen, så gå in på FASS.se

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida