Madopark – aktiv substans är levodopa

Madopark har levodopa (L-dopa) som aktiv substans. Det innehåller även en inhibitor (hämmare) som heter benserazid. Det förhindrar att läkemedlet omvandlas till dopamin innan det kommit in i nervcellerna i hjärnan.

Madopark var den första medicinen med levodopa (L-dopa, 100 mg/tablett) som aktiv substans (ämne), som började användas för behandling av WED/RLS. Läkemedlet innehåller även en inhibitor (hämmare) som heter benserazid (25 mg/tablett). Hämmaren förhindrar att det omvandlas till dopamin innan läkemedlet kommit in i hjärnans nervcellerna.

I början använde man betydligt högre doser än vad som görs idag. Nu vet vi att patienterna ska ta max 200 mg per dag för att inte få en biverkan, som kallas för augmentation.

Madopark tillverkas och marknadsförs av det schweiziska läkemedelsföretaget Roche.

Olika Madopark-läkemedel

Madopark finns som
kapslar med levodopa,
som aktiv substans.

Madopark finns som delbara tabletter och ger oftast effekt inom en timme och varar i uppemot fyra timmar.

Madopark Depot finns som kapslar. Depot betyder att det är en retardform (fördröjning av substansen) som ger längre effekt. Det innebär att kapslarna verkar lite längre tid än tabletterna.

Madopark Quick är en delbar tablett som man kan tugga eller lösa upp i vatten. Den ger effekt inom 20 minuter och sitter i någon timme. Kan vara ett bra alternativ i medicinburken vid akuta problem.

Läkemedlet är egentligen en medicin mot Parkinsons sjukdom och ej godkänd för WED/RLS.

Mer om dopaminprekursorer

Mer om läkemedlen hittar du på www.fass.se.

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida