Dopaminprekursorer – läkemedel med levodopa mot WED/RLS

Dopaminprekursorer är läkemedel som innehåller levodopa (L-dopa), ett försteg (prekursor) till dopamin. Först när L-dopa kommer in i nervcellen i hjärnan omvandlas det till dopamin.

I nervcellen utsöndras dopaminet via det presynaptiska neuronet, dvs. via den nervcell (neuron) som ligger innan synapsen (mellanrummet mellan nervcellerna). Därefter agerar läkemedlet som om det vore kroppens eget dopamin och stimulerar den nervcell som finns bakom synapsen, dvs. ser till så att det postsynaptiska neuronets sinnesceller (receptorer) kan ta emot signalen. Så förmedlas nervsignalen vidare igenom nervcellerna i hjärnan.

Dopaminerga nervsystemet

Dopaminerga nervsystemet

Substanser i dopaminprekursorer

L-dopa omvandlas egentligen till dopamin så fort det kommer in i blodet. För att förhindra detta och säkerställa att omvandlingen sker först i nervcellen i hjärnan, så har man satt till en inhibitor (hämmare), ett ämne som förhindrar en förtidig omvandling. I Madopark heter denna substans benserazid och i Sinemet karbidopa. Oftast skrivs styrkan på Madopark eller Sinemet som 100/25 och det betyder 100 mg L-dopa och 25 mg benserazid resp. karbidopa.

KlockaDessa läkemedel ska inte tas tillsammans med proteinhaltig eller järnhaltig näring för då försvinner effekten. Det bör vara en timme mellan mat och läkemedelsintag.

Mer om:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida