Dopaminergika – dopaminliknande effekter mot WED/RLS

Dopaminergika är ett annat namn för läkemedel som har dopaminliknande effekter på vissa specialiserade hjärnceller, neuroner. Inom dopaminergika finns läkemedelsgrupperna dopaminagonister och dopaminprekursorer.

Dopamin är en så kallad transmittorsubstans eller neurotransmittor vilket betyder att dopamin vidarebefordrar nervimpulserna från en nervcell till en annan. Ibland kallas dopamin också för budbärarsubstans.

Dopamin bildas ofta under natten och lagras sedan i små blåsor, vesiklar, i hjärncellen (neuronet), för att sedan vid behov utsöndras i mellanrummet mellan hjärncellerna, synapsen. För att dopamin ska kunna produceras i nervcellen behövs järn.
Järn är viktigt för hela funktionskedjan för dopamin, vilket innebär:

  • tillverkning, utsöndring och transport till nästa nerv, den postsynaptiska
  • stimulering av receptorerna (mottagarna) på den postsynaptiska nervcellen
  • receptorns (mottagarens) funktion
  • eliminering eller återupptagning av dopamin i den utsöndrande cellen, det presynaptiska neuronet.

Dopaminerga nervsystemet

Dopaminerga nervsystemet

Dopamin utsöndras från en nerv-ända till nästa hjärncell där dopamin ”dockar” med en receptor (en mottagaryta) som vidarebefordrar informationen. Mellan varje hjärncell, neuron, finns ett litet mellanrum som kallas för synaps. Dopamin för informationen från en cell via synapsen till nästa cell. När informationen överförts förstörs dopaminet eller tas tillbaka upp i den cell det kom ifrån (det presynaptiska neuronet).

För mycket dopamin i synapsen kan leda till biverkningar, därför är det viktigt att inte ta för mycket av de läkemedel som innehåller dopamin. Det finns idag teorier om att en förhöjd dopaminkoncentration i synapsen leder till en stimulering av de receptorer som förvärrar WED/RLS symtomen. Dessa receptorer benämns D1 receptorer. För att få en positiv effekt vid WED/RLS vill man stimulera D2 receptorerna, som har en lugnande inverkan.

Upptäckt av dopamin gav Nobelpriset 2000

Professor Arvid Carlsson (f. 1923) fick Nobelpriset år 2000 för sin fantastiska upptäckt av dopamin, som han klargjorde i Göteborg 1958. Upptäckten av och dokumentation om dopamin innebar att läkemedelsföretagen kunde börja tillverka och marknadsföra läkemedel som ökade dopaminhalten i hjärnan. Detta var ett stort genombrott i behandlingen av Parkinson, WED/RLS och psykiska sjukdomar.

Arvid CarlssonProfessor Arvid Carlsson nobelpristagare i medicin Sevket AkpinarProfessor Sevket Akpinar, turkisk neurolog

I slutet av 1990 talet kom sedan dopaminagonisterna som innebar ytterligare möjligheter att förbättra behandlingen.

Professor Sevket Akpinar (1929-2010) var en turkisk neurolog, som är fader till den dopaminerga behandlingen av WED/RLS. Han behandlade i början av 1980-talet Parkinsonpatienter med Madopark och kom på att patienter som även hade WED/RLS blev av med sina symtom när de fick Madopark.

Dopaminergiska läkemedel även för Parkinson

Dopaminergiska läkemedel används även för att behandla Parkinson, men i betydligt högre dosering eftersom det är brist på dopamin hos Parkinsonpatienter.

Mer om:

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida