Antiepileptika – symtomlindrande effekt på WED/RLS

Antiepileptika har visat sig ha god symtomlindrande effekt på WED/RLS, trots att det egentligen är ett medel mot epilepsi. Speciellt läkemedlen Lyrica och Neurontin ger god effekt för RLS-drabbade med polyneuropati

Anledningen till att antiepileptika kan ge god symtomlindrande effekt kan vara att verkningsmekanismen av dessa medel gör signalöverföringen i hjärnan långsammare. Det skulle kunna vara en effekt som liknar den som en stimulering av den dopaminerga D2 receptorn (sinnescellen) på det postsynaptiska neuronet (den mottagande nervcellen).

Antiepileptika gör signalöverföringen i hjärnan långsammare och lindrar smärtan

Dopaminerga nervsystemet

Läkemedel med antiepileptika

Läkemedlen delas in i följande klasser:

  • Gabapentin (Neurontin och Gabapentin)
  • Pregabalin (Lyrica)
  • Karbamazepin (Tegretol)
  • Oxkarbazepin (Trileptal)

Lyrica 25 mg

Lyrica och Neurontin rekommenderas ofta i samband med polyneuropati
för att behandla smärtsymtomen.

Lyrica och Neurontin rekommenderas ofta i samband med polyneuropati för att behandla smärtsymtomen. Karbamazepin och oxkarbazepin är äldre läkemedel som inte används så mycket för att behandla WED/RLS symtomen.

I FASS finner man dessa medel under rubriken N03 Antiepileptika.

Mer om läkemedlen hittar du på www.fass.se.

 

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

WED-Förbundets Facebook-sida

WED-Förbundets Facebook-sida