Antiepileptika – symtomlindrande effekt på WED/RLS

Antiepileptika har visat sig ha god symtomlindrande effekt på WED/RLS, trots att det egentligen är ett medel mot epilepsi. Speciellt läkemedlen Lyrica och Neurontin ger god effekt för RLS-drabbade med polyneuropati

Anledningen till att antiepileptika kan ge god symtomlindrande effekt kan vara att verkningsmekanismen av dessa medel gör signalöverföringen i hjärnan långsammare. Det skulle kunna vara en effekt som liknar den som en stimulering av den dopaminerga D2 receptorn (sinnescellen) på det postsynaptiska neuronet (den mottagande nervcellen).

Antiepileptika gör signalöverföringen i hjärnan långsammare och lindrar smärtan

Dopaminerga nervsystemet

Läkemedel med antiepileptika

Läkemedlen delas in i följande klasser:

  • Gabapentin (Neurontin och Gabapentin)
  • Pregabalin (Lyrica)
  • Karbamazepin (Tegretol)
  • Oxkarbazepin (Trileptal)

Lyrica 25 mg

Lyrica och Neurontin rekommenderas ofta i samband med polyneuropati
för att behandla smärtsymtomen.

Lyrica och Neurontin rekommenderas ofta i samband med polyneuropati för att behandla smärtsymtomen. Karbamazepin och oxkarbazepin är äldre läkemedel som inte används så mycket för att behandla WED/RLS symtomen.

I FASS finner man dessa medel under rubriken N03 Antiepileptika.

Mer om läkemedlen hittar du på www.fass.se.

 

Betalning med

Betala gärna medlemsavgiften med Swish

Betala gärna medlemsavgiften med Swish, men tänk på att förbundet måste få dina personuppgifter, som till exempel adress, mejladress, telnr, m.m. (se gärna Betala OnLine), så du får information av oss. Mejla gärna uppgifterna till info@wedforbundet.se.